Kiruna kommuns eventuella uttalanden om att ta avstånd mot rasism och hatbrott

Frågan om Kiruna kommuns politiker skall ta avstånd från rasism och hatbrott mot samer är en problematisk fråga för de Centerpartistiska kommunalrådet Gunnar Selberg, vilket han verkar försöker sopa under mattan.

Låt oss gåt tillbaka i tiden och citer att ett tidsdokument från den 13 september 2014

Denna 13 september 2014 publicerar på denna hemsida en artikel om riksdagsvalet den 14 september, där de olika partiernas hållning i förhållande till det samiska folket analyserades och kommenterades. Klippet nedan är delar av artikeln och rör Centerpartiet.

Söndagen den 14 september avgörs vem som skall leda Sverige det kommande 4 åren. Opinions underökningarna tyder på att det blir jämt lopp mellan blocket, mycket jämt. Det flesta bedömare tro att det blir ett regeringsskifte. En högoddsare i sammanhanget är Feministisk Initiativ, som kan kliva över 4 % spärren. Partierna budskap beträffande samernas plats i det svenska samhället är  diffusa i det flesta fall, men väldigt tydliga i andra fall.

……

Centern närmar sig Sverige Demokraterna

Tillsammans med Centern tillhör KD stora bromsklossarna i Alliansen i frågor som rör samerna. Märkligt nog finns det samiska  kandidater på många lokala listor, bortsett från Kiruna kommun. Där har C profilerat som ett antisamiskt  parti under ledning Gunnar Selberg   I media blev det för några år sedan avslöjat att Centerpartiet genom Selberg ordnat med  möte mellan turistföretagare i Kiruna och ledandet Centerpartiet  i Norrbottens län och regeringskansliet som under Selbergs ledning utvecklade möte till ett slags “hatmöte” mot samerna. På mötet deltog prominenta Centerpartister på landstingsnivå och en politisk sakkunnige från lantbruksdepartementet. Det hela avslöjades av en turist entreprenör med samisk bakgrund fick nog av  den hatiska diskussionen och lämnade mötet. Den centerpartistiske politisk sakkunnig försökte senare översläta det hela. Gunnar Selberg har i  valdebatten uttalat att man har som mål att bli största partiet i Kiruna och tycker att samerna har alldeles för stort inflytande i Kiruna kommun. När man lyssnar till Selbergs retorik och känslosvall kan få intrycket att han snarare representeras Sverige Demokraterna.  Det är kanske inte underligt att Sverige Demokraterna fått något större politiskt inflytande i Kiruna , eftersom Centerpartiet genom  Gunnar Selberg  fyllt detta utrymme. Det som är än mer bekymrade är att Centerpartiet, varken regional eller nationellt tagits avstånd från Selbergs förtäckta och ibland öppna anti-samenism”.