Sametinget – öppnandet av en ny mandatperiod

Sametingets nyvalda ledamöter samlas till ett konstituerande plenum. 

Det nyvalda Sametingets först plenum startar på måndag eftermiddag den 30 augusti. På tisdag 31 augusti väljs ordförande, styrelseordförande, nämnder med mera. Plenum fortsätter tom den 2 september.

Plenum
Sametingets folkvalda organ, plenum, består av 31 ledamöter som är valda för fyra år. Ledamöterna representerar under mandatperioden 2017-2021 nio samepolitiska partier. Plenum sammanträder tre gånger per år.

Nämnder
Sametingets plenum utser ledamöter till kulturnämnden, valnämnden, näringsnämnden, rennäringsnämnden, språknämnden och Sameskolstyrelsen (som är en egen myndighet). Plenum utser även ett ungdomsråd.

Presidium
Plenum väljer ett presidium med ordförande (talman) och tre vice ordförande som förbereder och leder plenums möten.

Styrelse
Plenum utser inom sig en styrelse med högst sju ledamöter.