Maktskifte i Sametinget

Sametingets plenum i Lycksele valde den 30 augusti 2021 en ny politisk ledning för Sametinget.  Lite överraskande blev det partiet Jakt – och fiskesamernas partiledare Håken Jonsson som återkom som styrelseordförande. Ännu mer överraskade är att Håkan Jonsson återkomsts möjliggjordes med valtekniskt stöd från partiet Skogssamerna/Vuovdega. I Sametingets styrelse ingår således Stefan Mikaelsson och Jan Rannerud från Vuovdega samt Lars-Johan Johansson och Ulla-Karin Sarri från Jakt och fiskesamerna samt Marie Persson Njajta från Landspartiets svenska samer. Vem som blir vice ordförande i styrelsen återstår att se men mycket talar för att det blir någon från partiet Skogssamerna/Vuovdega.

Utgången är på många sätt överraskande mot bakgrund av att Sámiid  Riikkabellodat, partiet Samerna, Guovssonásti och Vuovdega redan den 

4 juni 2021 kom överens om en valsamverkan för att bilda en majoritet i Sametinget vilket också bekräftades i en skriftligt avtal. Partierna har dessutom i ett gemensamt möte i Arvidsjaur den 16-17 augusti 2021 kommit överens om huvuddragen för hur den politiska ledningen i Sametinget skulle formas. Mycket förvånande var det då att Vuovdega och partiet Samerna under den inledande plenumsveckan återkom med krav om ytterligare politiska positioner utöver de överenskomna i den s k Arvidsjaurs-avtalet.  Dessa krav bedömde Sámiid Riikkabellodat vara i det närmaste omöjliga att tillmötesgå av politiska skäl och mot bakgrund till det faktiska valresultatet i Sametingsvalet den 15 maj 2021.  Därför valde både Sámiid  Riikkabellodat och  Guovssonásti att gå i opposition.

  • Med det nya majoritetsblocket där alltså Skogssamerna/Vuovdega numera ingår tillsammans med partiet Jakt- och fiskesamerna och Landspartiet svenska samer innebär att Sámiid Riikkabellodat och Vuovdega nu går skilda vägar efter närmare 30 år av politiskt samverkan. Sámiid Riikkabellodat beklagar naturligtvis detta. Jag förutsätter att vi kan fortsätta ha en gemensam dialog i frågor som rör framför allt rennäringen understryker Per-Olof Nutti, ordförande i Sámiid Riikkabellodat. 
  • Regeringens beslut att se över gällande rennäringslagstiftning med anledning av Högsta Domstolens dom i Girjasmålet kommer med all säkerhet bli den dominerande sakfrågan under den kommande mandatperioden. Hur den nya styrelsen med Håkan Jonsson i spetsen ska kunna jämka samman de stridiga och spretiga positionerna om hur rennäringslagen skall reformeras återstår att se,  säger Marianne Gråik, nya ledamot i Sametinget.

         Per-Olof Nutti 

         Ordförande i Sámiid Riikkabellodat

         070 212 91 34