Ny ledning i nämnden för Sameskolstyrelsen

https://sverigesradio.se/artikel/nya-ordforanden-har-stora-ambitioner-for-sameskolorna

Ny ordförande tillträder

Sametinget har vid de konstituerande plenum i Lycksele 30 augusti – 2 augusti 2021, utsett en nya ledamöter till Sameskolstyrelsen (SAMS). Till ordförande till valdes 65 åriga Kerstin Lingebrant Vinka från Jakt- och fiskesamerna, med rötter i Tärnaby. I ett uttalande i SR Sameradion framhåller den nya ordföranden i SAMS att hon “drivs av utveckling och vill marknadsföra sameskolorna upp på myndighetsnivå.” Kerstin Lingebrant Vinka bl.a varit utbildningschef i Svalöfs kommun och även kommunalråd under en kortare tid. Har varit partipolitiskt knuten till Liberalerna.

Sveriges äldsta skolform

Sameskolan är Sveriges äldsta offentliga skolform.  Riksrådet Johan Skytte var personen bakom  etablerandet  av “lappskolan”, år 1619, dvs 402 år år sedan. Skälen var bl.a kristnandet av samerna och även att säkra konungarikets suveränitet över Sápmi.

Parallellt börjande man också utbilda samiska “lappgossar” till präster vid Uppsala Universitet. Skolan etablerades i Piteå, men den flyttades till  Lyckselse 1632,  Detta var ca 200  år före den den svenska folkskolan etablerades.. Lappskolans inriktning och organisation kom att förändrades genom åren. Under det inledande åren på 1900-talet kom den att kallas nomadskolan och under det stora skolreformerna på 1950-talet, då de svenska utbildnings systemet moderniserade bytte nomadskolan inte  bara namnet till Sameskolan utan även till en del även inriktning och organisation. 

Ett genombrott

Först 1978 fick samerna ett reellt inflytande över sameskolorna när Sameskolstyrelsen(SAMS) bildades. Svenska Samernas Riksförbund och Sameätnam ingick i styrelsen tillsammans med i stort sett alla svenska skolmyndigheter. Efter Sametingets etablering 1993 börjande Sametinget att utse ledamöterna till SAMS.

Storstädning

Efter Sametingets valet 2017 utsågs en ny styrelsen under ledning av ordf. Johanna Njaita, Samelandspartiet. Den nya styrelsens uppgift var att städa upp efter den förra styrelsen misslyckande att får ordning på framförallt ekonomin och ledningsfunktionen, vilket man lyckades med genom dels rekrytering av ny skolchef och att man lyckades övertyga utbildningsdepartementet att göra budgetjusteringar vilken i monetära termer var den största höjningarna av SAMS budget sedan 1978.

SAMS nya ledning

Sameskolstyrelsen leds av en politisk nämnd bestående av fem ledamöter som är valda av Sametinget. Nämnden sammanträder minst fem gånger om året och biträds av ett kansli som finns i Jokkmokk och leds av en skolchef.

Valda ledamöter för mandatperioden augusti 2021–augusti 2025:

Kerstin Lingebrant Vinka (Jakt- och fiskesamerna), ordförande

Sagka Stångberg (Landsförbundet Svenska samer)

Lilian Mikaelsson (Landsförbundet Svenska samer)

Michael Teilus (Samelandspartiet)

Lars Miguel Utsi (Guovssonásti)

En myndighet i balans

Den nya ordförande övertar nu organisation där både ekonomin är i balans, där ledningsfunktionerna fungerar och där man dessutom möts av förståelse hos ansvarige på utbildningsdepartementet. Utmaningar saknas dock inte. Rekrytering av behöriga lärare, med samisk språkbehärskning, uppmuntra samiska ungdomar att utbilda sig till lärare och rekrytering av elever är några av utmaningarna.

En annan fråga som har att göra med dels ekonomi, dels ett vikande elevunderlag och som dessutom är kopplat till en tydlig samepolitik dimension, är Sameskolan i Tärnaby och dess var eller icke vara. Det är bara att önska den ny ordföranden i SAMS framgång i sitt nya uppdrag, tillsammans med den nya styrelsen.