Sametingets nya regering – ett maktspel i den högre skolan

Spräckte en 30 årig allians

De nyvalda Sametinget plenum öppnades den 30 augusti 2021 i Lycksele. Det var mycket pompa och ståt inledningsvis där bl.a.  Sametings presidententen från norsk sida, riksdagens talman, anvarig ”sameminister” och prinsessan Victoria deltog. Processen att vaska fram en regeringsduglig styrelse var väl inget man kan yvas över, möjligtvis tvärtom. Gamla koalitioner sprack och nya överraskande majoriteter bildades. Anmärkningsvärt är att partiet Samerna för första gången sedan 1993 är utanför styrelse blocket.

Sametingets styrelse

Föga överraskande blev valdes Håkan Jonsson till styrelseordförande, dessto större överraskning var att Stefan Mikaelsson, Vuovdega valdes som vice ordförande. Övriga i styrelsen är Jan Rannerud, Vuovdega, Lars -Jonas Johansson, JoF, Ulla Karin Sarri; JoF och Mari Persson Njajta, LPSS.Största överraskning är utan tvekan att Vuovdega som fick två styrelseplatser. Dessutom fick Vuovdega genom Stefan Mikaelsson posten som vice ordförande. Att Stefan Mikaelsson lyckade komma tillbaka och utöver detta att bli vice ordförande, valdes han som partiledare i Vuovdega, tidigare i sommar, trots att har hunnit med att fuska med andra partier är en sannerligen en bedrift. Att Håkans Jonsson knutit upp Mari Persson Njajta, LPSS är ingen större förvåning. Intressant är också att den frispråkige Lars-Jonas Johansson är i styrelsen, kanske för att sätta koppel  på hans frispråkighet.  I en intervju med SR sameradion den 2 augusti uttalade Lars Jonas Johansson att han ”kommer att bli den  den argaste ledamoten” i Sametinge.  Vid denna punkt talade allt för att den gamla majoriteten skulle fortsätta. Det är möjligt att han är tvungen att re-formulera sin strategi för det intärna arbete i styrelsen med med ord-vändningar som ”snällast och lojalast” för att hålla styrelseordförande nöjd, men å andra sida kommer vi nog fortsättningsvis se en arg och något så när ung man, där hans  huvuduppgift i plenum kommer nog att bli att försvara styrelsen förslag och arbete hög som lågt.

Västebottnisk dominans

Anmärkningsvärt är fyra av 6 ledamöter är från Västerbotten, vilket kanske är skälet att den nyinvalde Unna Karin Sarri fick plats i styrelsen.  Ulla Karin Sárri har kopplingar till Nikkaluokta och bor i Kiruna, vilket är den mest samisk täta region både demografiskt och i sameröstlängden.
Sett från den samiska röstlängden på snart närmare 10 000 personer är styrelsen inte speciellt representativ, men är dock en förbättring jämfört den förra, förra mandatperioden som Håkan Jonsson ledde.

Ytterligare något att påtala är att Josefina Skerk inte tagit plats i Sametingets styrelse, något som dock enligt uppgift kommer att rättas till då hon avslutar sin föräldraledighet. Då kommer Ulla-Karin Sarri att lämna sin plats till förmån för Josefina och västerbottensdominansen är därmed återställd.

Här kan man tydligen se problemet med en valkrets. Hade Sametinget varit uppdelat i fler valkretsar på samma sätt som på norsk sida hade de nog missgynnat partier som JoF och gynnat partier som SáR.

”Största möjliga tystnad”

Vad kan vi vänta av Sametingets styrelse. Under Håkan Jonssons förra period som styrelseordförande gällde devisen ”största möjliga tystna”. Håkan Jonsson mfl i den dåvarande styrelsen hade möten med ett stort antal socialdemokratiska ministrar, inklusive statsminister Löven. Vad som avhandlades och vilka krav och initiatvs som togs i samband med mött Sveriges statsminister Löven är väl förborgande, där varken Håkan Jonsson eller Löven offentlig kommenterade sina mellanhavanden.

Proppen ”Orvar”

Under denna period fungerade Sametinget styrelse med ordf. Håkan Jonsson i spetsen som politiskt ”propp” där varken politiska krav och initiativ kommunicerades i de  samiska eller den svenska offentliga rummet. Oppositionspartierna kände sig tvungna att kommunicera sin synpunkter direkt med regeringskansliet och det hände också att Sametingets nämnder uppvaktade sina respektive departement, dvs man ansåg sig tvungna , att så att säga runda Sametingets styrelse. Här kan man nästan tala om att både Sametinget  folkvalda församling och styrelsen och även nämnderna visade dysfunktionella drag.

Återstå att se om detta återupprepas denna mandatperiod.

Vad kan vi förvänta oss ?

Denna period blir sannolikt mycket lättare både för Sametingets styrelse och styrelseordförande Håkan Jonsson. Ironiskt nog är det Högsta Domstolens avgörande Girjasmålet och dess politiskaoch juridiska konsekvenser som dikterat styrelsen dagordning. Det ironiska i sammanhanget är Håkan Jonsson och JoF och den svenska staten genom JK, huvudargument var att de var de ”samiska folket” och inte Girjas sameby som var bärare av de samiska rättigheterna till jakt och fiska. Högsta Domstolens dom i Girjasmålet avisade grundligt och tydligt både JK:s och JoF:s position. Den nyligen tillsatta statliga utredningen  som skall se över den gällande rennnäringslagstiftningen kör schema är fyra år, vilket i stort sett sammanfaller med Sametinget mandatperiod.

Bära eller brista

Den stora utmaningen för Sametingets styrelse med styrelseordförande Håkan Jonsson i spetsen är regerings uppdrag till Sametinget att utreda och komma med förslag på hur medlemskaps frågorna relaterat till samer utanför samebyarna skall lösas. I uppdraget ingår att genomföra arbete i nära samarbete med samebyarna. Håkan Jonssons  och JoF polemiska och populistiska retorik,  genom åren, även om lite nedtonad senare tid  visavi samebyarna och rennäringen, blir nog ett problem måste hanteras. Dessutom finns den rättsliga processen mellan Vapsten sameby och Vapstens Lappby, som nu återförvisats till tingsrätten, inbyggde i styrelsen genom både LPSS och Lars Jonas Johansson.

Ett tungt börda

Hur Sametingets styrelse skall  och kommer hantera frågorna kopplade  till Högsta Domstolen dom i Girjasmålet, samebyarna och rennäring beror framförallt på  hur  framgångsrika Vuovdega med Stefan Mikaelsson och Jan Rannerud i spetsen är att navigera och agera  i detta mycket komplicerade politisk och juridiska sakområd. Partiet Vuovdega har spelat högt och de kommande 4 åren kommer nog vara avgörande för partiet framtid existens.

Hur än utfallet blir kommer styrelsen med Håkan Jonsson  i spetsen att ta ansvar för.