Hets mot folkgrupp från Rally Swedens VD?

Nyheten att Svenska rallyt lämnar Karlstad till förmån för områdena runt Umeå kom som en överraskning för de flesta under våren 2021. Redan då höjde nog både en och annan på ögonbrynen och såg svårigheterna med att på så kort tid hinna lösa de utmaningar som finns i samband med ett sånt stort arrangemang mitt inom renskötselns vinterbetesområde.

Det är ingen ny situation för samebyarna att kallas till samråd med olika intressenter som vill verka inom samebyns område. Det dessa intressenter inte känner till eller har förståelse för är den oerhörda mängd samråd som samebyarna genomför. Det faller alltid på den som vill utföra något/exploatera eller arrangera att se till att samråd sker med alla berörda parter i god tid, det ansvaret ligger inte på samebyarna.

I veckan gick VD:n för Rally Sverige ut i media och sa “Om det blir offentligt vilka som säger ja eller nej till vårt förslag så blir det en medial press på den parten. Det har vi undvikit hela resan fram till nu, säger Glenn Olsson.”. 

Att Olsson gör en poäng av att man har undvikit att sätta medial press på samebyarna, visar på att han saknar grundläggande insikt i hur ett respektfullt samråd går till och att han inte har kunskap om varken urfolket samernas rättigheter eller renskötseln som riksintresse . Att man resonerar som Olsson där han förväntar sig att en majoritet av befolkningen skall reagera mot samebyarna, är anmärkningsvärt och Samelandspartiet ifrågasätter om detta alls är lagligt.  

Märkligt är också att Umeå som samisk förvaltningskommun inte heller har reagerat på att inte samebyarna deltagit i samråden,
-Kommunen borde själva kontaktat samebyarna då de hade egna överväganden att göra i frågan, säger Paulus Kuoljok tillförordnad ordförande för Samelandspartiet.

Att nu medvetet eller inte medverka till att “medial press” sätts på berörda samebyar är upprörande menar Samelandspartiet. 
Medial press innebär att de som vill att rallyt ska bli av, ska få bli arga på samebyarnas medlemmar, dvs de renskötande samerna. Även om det skulle stupa på att någon markägare inte skriver på avtalet så finns det en oro från samiskt håll för att bli “skyldiga” till att Svenska rallyt ej blir av i Umeå. Därmed är redan skadan skedd, pressen på samebyarna är allt för stor! 

Det samerna gör är att försvara renen, djurens rätt till bete och fred och ro, det handlar om många dräktiga vajor som vanligtvis finns i området. Den mediala pressen blir i verkligheten en hård tillvaro för människor i en utpekad grupp.

Vi anser att en åklagare bör titta på denna “mediala press” som uppstått i kölvattnet av VD:n för svenska rallyts uttalande i media den senaste veckan.
Detta kan vara Hets mot Folkgrupp! 

/Paulus Kuoljok och Marianne Gråik