Kallelse till extra årsstämma

När: Onsdagen den 29/12 kl 17.00
Mötesform: Digitalt med möjlighet att delta via telefon.
Anmälan till mötet görs till samelandspartiet@gmail.com

Möteslänk tillhandahålls till den mailadress varifrån Ni skickat anmälan.

Dagordning:

Fyllnadsval, ledamot i partistyrelsen
Fyllnadsval, ersättare i partistyrelsen
Fyllnadsval, valberedningen
Val av ordförande i valberedningen
Datum och tid för ordinarie årsstämma 2022

Paulus Kuoljok och Johanna Njaita
Vice partiordföranden Sámiid Riikkabellodat