Nya ledamöter till partistyrelse samt valberedning, valda vid extra årsstämman

Vid dagens extra årsstämma genomfördes fyllnadsval för en ordinarie ledamot i partistyrelsen samt två stycken ersättare.Det…