Nya ledamöter till partistyrelse samt valberedning, valda vid extra årsstämman

Vid dagens extra årsstämma genomfördes fyllnadsval för en ordinarie ledamot i partistyrelsen samt två stycken ersättare.
Det gjordes även ett fyllnadsval i valberedningen.

Mandatperioden för dessa fyllnadsval är fram till ordinarie årsstämma.

  • Áslat Simma valdes in som ordinarie ledamot i partistyrelsen.
  • Erika Jannok valdes in som ersättare i partistyrelsen.
  • Pär-Mikael Åhrén valdes in som ersättare i partistyrelsen
  • Edvin Rensberg valdes in som ledamot i valberedningen och valdes därefter till valberedningens ordförande.

Extra årsstämman uppdrog även till partistyrelsen att hitta en plats samt ett lämpligt datum för ordinarie årsstämma i månadsskiftet maj/juni.

https://www.samelandspartiet.se