Sametinget Plenum i Östersund 22-25 februari 2022.

TISDAG 22 februari 2022

Plenum i Östersund

[Plats]Staare / Östersund

Plenum äger rum v. 8 i Östersund. Den 21 februari  pågår partiöverläggningar på Clarion Hotel Grand Östersund.

22-24 februari på Storsjöteatern, lokal: Freds- och Toméesalen

Tisdag 22 februari kl. 08:30 öppnar plenumsförhandlingarna

Ärenden som behandlas är bl a:

  • Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum
  • Budget för budgetåret 2022
  • Budgetunderlag 2023-2025
  • Årsredovisning 2021
  • Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget

Tisdag den 22 februari  kl. 13.30 Sameallmänhetens frågestund i samband med behandling av budget och årsredovisning 2021

Onsdag den 23 februari kl. 08.30 -12.00 Samisk allmänpolitisk debatt

Allmänheten är välkommen att besöka Sametingets plenum!

För fullständig föredragningslista och program:Läs mer här: www.sametinget.se/plenum