Ryssland invaderar Ukraina

Brott mot folkrätten

Under morgontimmarna den 24 februari 2022 invaderade ryska styrkor Ukraina. Invasionen är omfattande och kommer dels från ryskt territorium, dels från Belarus, dels även från Svarta havet i anslutning till Krim. Den första vågen av invasionen bestod primärt av anfall från luften både kryssningsrobotar och flyg mot Ukrainska militära installationer, även inne i huvudstaden Kiev. Den andra vågen pågår förnärvarande där dels helikopterburna styrkor specialstryrkor flyg in längre in i Ukrainsk territorium, dels genom landsättningar av marktrupper från Svarta havet.

Ny sanktioner

Den ryska invasionen har unisont fördömts av världssamfundet, även om Kina stort sett bra uppmanat ett upphörande av militära konflikten. USA och EU har annonserat om ett sanktionspaket mot Ryssland och dess ledarskap som världen inte tidigare sett.

Ett nytt säkerhetspolitiskt läge i Europa

Den ryska invasionen av Ukraina kommer både på kort och långsikt få omfattande konsekvenser framförallt i ekonomisk termer för norra Europa. Detta kommer praktiskt framförallt att märkas i gränsområden mot Ryssland på norsk och finsk sida. På vilket sätt detta påverka möjligheterna gränspassager återstår att se. Mot bakgrund av det traditionella sameområdet, vilket inkluderar Kolahalvön på rysk sida är ett militärstrategisk viktigt området kan man anta en förhöjd förhöjd militär aktivitet i området.

Konsekvenser i Nord

På längre sikt kan man fråga hur konflikten i Ukraina kommer att påverka det olika samarbetes initiativen i Arktis och Barentsområdet.

Sett från ett bredare samepolitiskt perspektiv kommer den ryska invasionen av Ukraina på olika sätt påverka både det dagliga livet och även påverka det gränsöverskridande samarbetat i Sápmi.

Fördömer invasionen

Från samisk sida måste vi på mest möjliga tydlighet fördöma den folkrättsliga stridiga ryska invasionen av Ukraina. De måste förutsättas att regeringarna i Norge, Sverige och Finland tar nödvändiga initiativ för att både politiskt och materiellt stöder det ukrainska folkets rätt till självbestämmande och tar nödvändiga initiativ för sätta press på Ryssland genom riktade sanktioner.

Sametinget antog vid plenum i Östersund den 24 februari ett uttalade där man fördömde den ryska invasionen av Ukraina.

https://sverigesradio.se/artikel/sametinget-fordomer-rysslands-invasion-av-ukraina