Dievasčoahkkin Julevus

Sametingets plenum Julevu / Luleå Plenum äger rum v. 22 i Luleå. Den 30 maj  pågår partiöverläggningar…