Dievasčoahkkin Julevus

Sametingets plenum

Julevu / Luleå

Plenum äger rum v. 22 i Luleå. Den 30 maj  pågår partiöverläggningar på Clarion Hotel Sense i Luleå.

31 maj – 3 juni på Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34

Måndag 30 maj kl 13.30-18.00 Seminarium: Klimaträttvisa i Sápmi; Urfolksrätten, skogen och omställningen

Tisdag den 31 maj kl. 13.30 öppnas Plenum

Ärenden som behandlas är bl a:

  • Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum
  • Uttalande angående Gállok
  • Nordisk samekonvention


Onsdag den 1 juni kl. 08.30 -12.00 Samisk allmänpolitisk debatt

Allmänheten är välkommen att besöka Sametingets plenum!