Turbulensen i Sametinget

Sametinget styrelseordförande Håkan Jonsson försöker sätta kanslichefen Fredrik Österling på plats genom ”korrigeringssamtal” Sametinget historia sedan…