Vapstenmålet ställer samer mot samer

Så kom till slut en dom i Vapstenmålet och detta skapar en trygghet för de samer som bedriver renskötsel inom Vapsten sameby. Domen är både glädjande och sorgesam eftersom hela målet handlat om att en grupp samer ställts mot en annan grupp samer. Vem som har renskötselrätt inom området har nu Tingsrätten klargjort men efterverkningarna av domen kommer vara bittra.

De konflikter som redan funnits inom området har i och med stämningen mot Vapsten sameby ytterligare trissats upp och inget gott kommer ut denna situation. 

Konflikten har ärvts i generationer och här står alla samer i området som förlorare. Staten har genom tvångsförflyttningarna begått stora oförrätter både mot de som tvångsförflyttades och mot de samer som givit plats för dessa och det är staten som borde behövt stå till svars.

Nu återstår att se om domen vinner laga kraft och om något rättsligt efterspel står att vänta. Oavsett vad som nu kommer att ske så är detta på intet sätt slutet på konflikterna.

www.samelandspartiet.se