“Trevlig” sommar

Det samepolitiska arbetet har sedan några veckor gått in i en semesterfas och partiets politiker är nu upptagna med det arbete som hör sommaren till. Vi vill passa på att önska en glad sommar till er alla och en önskan om god kalvlycka och uppmana er att så gott det går iaktta försiktighet när ni färdas på terrängfordon eller över vatten. Vi är särskilt utsatta när vi färdas utom täckning och avlägset från vägnätet.

Någon som knappast fått höra “ha en trevlig sommar” från sin arbetsgivare är Sametingets kanslichef. Kanslichefens chef är Sametingets styrelse och för de som följt med i den samiska nyhetsrapportering har det blivit uppenbart att en riktig konflikt uppstått och att deras relation är, för att uttrycka sig milt frostig.

Vid plenum i Luleå riktade Sámij Rijkka belludak skarp kritik mot Sametingets styrelse och lämnade tillsammans med Guovssonásti och Min geajnnu in ett misstroende mot styrelsens ordförande med anledning av att vi anser att styrelsen och styrelsens ordförande begått grova tjänstefel som potentiellt är straffbara.
Läs vårt misstroende här Länk

Något besked från polisutredningen mot styrelsens ordförande eller om anmälningen till förvaltningsrätten om tillsättningen av en politisk sakkunnig har ännu inte kommit men Sametingets styrelse har trappat upp konflikten med kanslichefen. Vid ett styrelsemöte den 1:a juni har redovisats en del anmärkningsvärda ordförandebeslut.

 • Den 22:e maj har styrelsens ordförande hävt kansliets beslut om att frysa löneutbetalningarna till den politiskt sakkunnig. Styrelsens ordförande anser sig tydligen vara bättre lämpad än kansliet att göra bedömningar av hur man hanterar pågående ärenden som hanteras av förvaltningsrätten.
 • Den 20:e maj har även styrelsens ordförande fattat en del beslut kring hur kanslichefen ska arbeta och kring hans förutsättningar för semester och bisyssla. Punkterna 3-5 är särskilt anmärkningsvärda, mina kommentarer har jag skrivit med fet stil och inom parantes.

  3. Kanslichefen ska redogöra eventuell bisyssla till styrelsen för bedömning. (kanslichefen är en uppskattad kompositör och naturligtvis har han själv koll på hur han ska hantera detta för att det inte ska inskränka på hans uppdrag som Kanslichef. Enligt uppgift som jag inte sett i skrift har han nu blivit förbjuden att ha detta som bisyssla)
  4. Styrelseordföranden får i uppdrag att förhandla och besluta om kanslichefens semesters utplacering i
  tid. (Kanslichefen har precis som alla andra ett begränsat antal semesterdagar och med det viktiga uppdrag denna innehar så får man förutsätta att han själv planerar ut sin ledighet utifrån sina arbetsuppgifter. Alla vet dessutom redan att ledighet måste tas med sin chef. Att hantera det som styrelseordföranden här har gjort tyder på att man är ute efter att skapa en otrygg arbetssituation för honom.)
  5. I kanslichefsrapporterna ska det framgå var kanslichefen befunnit sig varje dag. När kanslichefen inte
  befunnit sig på någon av kansliortema ska det framgå uppdrag samt vem/vilka som träffades och vad
  som diskuterades. (Detta tydliggör ytterligare att styrelseordföranden är ute efter att kontrollera Kanslichefen på ett sätt som aldrig skulle accepteras av någon facklig organisation.)

Ytterligare ett beslut som fattades under styrelsemötet får en att höja på ögonbrynen. Under §112 beslutades att:

 • Håkan Jonsson, Marie Persson Njajta och Stefan Mikaelsson företräder styrelsen i personalärenden (Vad menar styrelsen egentligen menat med detta beslut. Har man fråntagit personalansvaret från kanslichefen?)


Vad händer nu?

Vad Sametingets styrelse egentligen vill uppnå med den upptrappade konflikten med kanslichefen är svårt att förstå. Den auktoritära ledarstil som styrelsens ordförande har och de beslut som fattats av styrelsen kommer knappast att skapa en situation där relationen till kanslichefen kommer att förbättras. Att välja denna hårda väg kommer snarare att leda till att kanslichefen på ett eller annat sätt kommer att lämna sitt uppdrag med stora kostnader för Sametinget som följd.

Att sittande Sametingsstyrelse saknar erfarenhet av att leda andra är uppenbart och att styrelsens ordförande verkar värdera relationer otroligt lågt visar han klart och tydligt, genom att han i Samernas högsta beslutande organ Sametingets plenum vid ett flertal tillfällen offentligt snäst av Sametingets ordförande, som dessutom är hans partikollega.

Sámij Rijkka belludak kommer att arbeta för att synliggöra de fel som begås i det arbete som görs av Sametingets styrelse. Vi har ingen möjlighet att med det politiska läge som råder tvinga bort Sametingets styrelse från deras positioner utan är i behov av att något parti inom styrelsemajoriteten inser att de inte längre kan fortsätta sitt samarbete med Jakt och fiskesamerna.
Vi kommer fortsätta att lyfta de frågor som vi lovat våra väljare att vi skall driva under mandatperioden genom att skriva motioner och arbeta för att försöka få med oss en majoritet av plenums ledamöter att stödja dessa.

/ Paulus Kuoljok, vice partiordförande

www.samelandspartiet.se