Vilket val kan vi samer göra?

Det är val till Sveriges riksdag, nästa helg. Partierna överträffar varandra med löften och vill synas…