Kommentar angående avslöjande från Dumpen.se

Något ofattbart har hänt. En man, far, bror, kollega är misstänkt för de mest avskyvärda brott. Barnen är det dyrbaraste vi har och de ska aldrig behöva bli offer, våra tankar finns hos de personer som drabbats.

Sápmi är litet alla känner vi nån som känner nån eller som är släkt med nån. Det gör oss starka. Det gör att nyheter färdas fort. Vårt samhälle är ett kluster av människor som sitter ihop på olika sätt. Det är en trygghet. Så när vi nås av fruktansvärda nyheter är det många som chockas.

Vårt samhälle är byggt på en stark tystnadskultur. Man skyddar sina närmaste genom tystnad. Men vi måste våga fråga oss hur många blir lidande av tystnaden.

Svenskt rättsväsende ska ha sin gång. Det kommer att följa lagar och regler. Det måste det göra. Civilsamhället kan inte göra så mycket, men vi det samiska samhället har nu en mycket viktig uppgift. Det är att finnas där för de som drabbats. Att inte vara tysta. Att våga fråga och att anmäla, att stötta den som vågar göra det.
Att visa att det samiska samhället värnar om storfamiljen som är en så viktigt grund i vårt sätt att leva.

För dig som blivit utsatt för övergrepp finns det hjälp att få.

På denna länk kan du hitta några exempel på hjälplinjer: https://www.samiskhalsa.se/soker-du-vard/

www.samelandspartiet.se