En ny mörkblå Svensk regering – ur askan i elden

Svensk samepolitik   – från aska till elden

Onsdagen den 14 september 2022 blev det klart att vi får en ny svensk regering, med betoning ”svensk”. Väntan på de slutliga valresultaten blev både en nagelbitare och en segdragen historia. Trots att Socialdemokraterna gick fram i valet hamnande man i opposition, framför allt beroende på att övriga i alliansen,  nämligen de Gröna, Västerpartiet och Centern backade. Trots att Moderaterna backade ordentligt blir Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och Sveriges ny statsminister, ironiskt nog tack vare att Sverigedemokraterna gick förbi moderaterna som näst största partiet i Sveriges riksdag. Tendens gick igen framförallt i kommunalvalet där centern backade primärt på landsbygden och där Sverigedemokraterna framåt starkt.

Från aska till elden

På nationell nivå kommer den tillträdande mörkblå regering ledd av Moderaterna och Kristdemokraterna(KD) med stöd från Liberalerna och framför allt Sverigedemokraterna leda Sverige i en skakig tid både nationellt och globalt och där ett pågående krig med dess följdeverkninga stressar den världssamfundet, samtidigt både påtappande regeringen regeringen världens samfundet verkar blunda för den galopperande klimatkrisen.

Hur den kommande Svenske statsministern Ulf Kristersson avser bilda sin regering är än så länge en öppen fråga. Skulle han släppa in Sverigedemokraterna i regeringen vore det sensationellt, men så länge  Liberalerna bromsar från Ulf  Christersson kompensera Sverigedemokraterna på alla sätt, vilket kommer att bli kostbart. Intressant att iaktta från samisk sida är vilken minister som får det omöjliga uppdraget ansvara för same- och samerelaterade frågor. De är nog många samiska företrädare som i tysthet knäpper händerna och ber att det inte blir en Kristdemokratisk ”sameministern”. Vem minns inte KD minister Maria Larsson famösa uttalade,trots att hon inte ansvarade för samefrågor, där hon ifrågasatte om samerna urfolkstatus, vilket hon backa från, möjligtvis med påbackning från statsministern.  Förhoppningsvis blir den notoriske Carl Bildt som blir utrikesminister och som har auktoritet att hålla statsminister Kristersson  och såväl KD som Sverigedemokraterna i herrens tukt och förmaning när man hanterar same- och rennäringsfrågor. Det stora testet blir hur den nya regeringen hanterar Renmärkskommittén fortsatta arbete, måhända blir det nya direktiv och nya ledamöter och sakkunniga.  

Samerna – ett större hot än klimatförändringarna

Det enda som är säkert är att det inte blir några lugna puckar utan sannolikt kommer att det bli en hel det turbulens och bråk. Fördelen att företräda samerna och framförallt renskötande samerna är att de per definition retar upp alla typer av svenska partiföreträdare, jägare, industrialister, män (färre kvinnor) och numera också en och annan svensk medborgare med utländsk bakgrund, dessutom några som finns på Sametingets mantal som t.ex. Christer Puonu.  Det kommer nog att bli 4 spännande år och det blir som vanligt den Sveriges regering som bestämmer konfliktnivån och det man kan befara är att den mörkblåa ministären ”Ulf Åkesson” kommer att stöka till det hela och då kan de som vanligt bli aktuellt att rättsväsendet som får hopp in  och lösa upp knutarna, numera kanske ett skrämmande scenario för många i den tillträdande regeringn.

Miljöpartiets Flaggskepp

Även om Miljöpartiet fått minskat väljarstöd generellt i landet blev Jokkmokk kommun de stora undantaget, där stödet närmade sig 15% och   där MP:s  Henrik Blind huserar i kommunalpolitiken. Han har en möjlighet att komma in i , riksdagen och tids  nog får vi reda på detta.  Socialdemokraterna backade med 10% från från 39% till 28%. Det lokala partiet Framtid i Jokkmokk kommun är fortfarande näst största parti i Jokkmokk. Det blir sannolikt ny kommunal ledning, där partiet Framtid i Jokkmokk kommun tillsammans med MP, Moderaterna och Samernas väl gör gemensam sak. Samernas väl behöll sina 2 mandat.

Miljöpartiet lämnas utanför

Väljarna i Gällivare kommun har alltid gått sin egen väg. När Moderaterna får minskat väljarstöd i landet ökar det i Gällivare. Moderaterna har ökar från 17% till 30% medan Socialdemokraterna minskar från  34% till 27%.  Allt pekar på Moderaterna och Socialdemokraterna slår ihop sina påsar som så många gånger tidigare och styr kommunen de kommande året. MP som var med i den styrande  alliansen får nog nu stiga av och bita i det sura äpplet.

Arvidsjaur och Arjeplog

I Arvidsjaur följer trenden för Centerpartiet och dyker från 34% till 20% medan Socialdemokraterna å ena sidan lyfter från 36% till 41 %.. Sverigedemokraterna ökar från 2,3% till 13,4%. 

Sannolikt blir Socialdemokraterna som kommer styra antingen tillsammans med Vänsterpartiet eller Centern.

I Arjeplog ökat Socialdemokraterna marginell till totalt 41%. Det nya kommunalrådet Isak Utsi bestod provet.  Överraskningen är det nybildade lokala partiet Folkinitiativet Arjeplog som får 29% av rösterna. Partiet är primärt resultatet av nedläggningen av gymnasieskolan i Arjeplog. Vänsterpartiet backar med nästan 20% till 8,3%. I Arjeplog ökar Liberalerna och får 11,4% och Centern följer trenden minskar med 18% till 8%.  Socialdemokraterna kommer nog göra upp med antingen Liberalerna eller med Vänsterpartiet och Centerpartiet.

Upp som en sol och ned som pannkaka.

Tendensen i riksdagsvalet höll sig landstingens och kommunalvalen.  I t.ex. Kiruna hamnade Centerpartiet i fritt fall och föll från 37,8% till 9,7% och partiet starke man Gunnar Selberg frågar sig nog vad hänt och varför. Sámelistu/Samelistan Partipolitiskt obunden ökande från 4,07 till 4,8%. Den stora segraren blev dock Social demokraterna som ökade  från 25,17% till 40,7%. En annan vinnare var KD som ökade från 2,77% till 11,6% och vars framgång beror nog till stor del av svartmålningen  samerna och rennäringen. Kristdemokraterna Christer Pounu gick till val på kritik mot Girjasdomen och en begränsning av de renskötande samernas rättigheter och där han svingar vilt i god populistisk anda. Vem minns inte hans utspel att etikettera samebyarna som en ”invasiv” organisation i svenskt organisationsliv, snacka om rätts- och förvaltningsrättslig härdsmälta.  Politiken vann tydligen många Kirunabors gillande och nu är partiet näst störst i Kiruna. Han har ännu inte gått så långt som en partikollega från Gällivare när han i en frågestund med statsminister Göran Persson i början av 2000-talet mer eller mindre hotade med att det skulle bli inbördeskrig om Sverige ratificerade ILO konventionen 169. Dessvärre när han talar om konflikter ställer man sig ofta  frågan – vet man ej om det är ett löfte eller hot..   Det är också tydligt att när Gunnar Selbergs i egenskap av kommunalråd var tvungen att mildra sin  same-och rennärings kritisk retorik lämnade detta därmed fältet fritt för KD och Christer Pouno demagogi , vilket  kanske  Selberg nu ångrar.

Västerbottens län

I Malå kommun håller Vänsterpartiet med 29,7% fortfarande Socialdemokraterna stången med liten marginal, medan den lokala Malålistan behåller sina 16% av de röstande.

I Sorsele kommun är det jämt skägg mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartier där bägge får 35,8% rösterna. Nu har Moderaterna gått förbi Centren som största borgerliga parti med 14,5% av rösterna. KD har gradvis genom åren fört en tynande tillvaro har fick nu 1,4% av rösterna.

I Storumans kommun har Centerpartiet kraschat och fallit från 31% till 12,6% röstande. Här har både Socialdemokraterna som är det största partiet ökat och det samma gäller Vänsterpartiet med 28 respektive 16% av rösterna. Moderater ökande från 6 till 9,5% av rösterna. Sverigedemokraterna är det 4 största partiet.

Pariets Jakt-och Fiske ledamot i Sametinget Veronica Håkansson nu tillhörande Moderaterna har nog en säker plats i fullmäktige.

I Vilhelmina kommun backar Socialdemokraterna med nästan 10% och får nu 27% av rösterna. Centerpartiet störtdyker från 29 till 11% och här sitter nog Marita Stinnerbom mandat löst. KD däremot gör det motsatta och dubblerar röstetalet till 24%. SD ökar från 5 till 10%.

Jämtlands län

I Östersund kommun ökar Socialdemokraterna från 29 til 37%. Centerpartiet backar från 22 med ca till 14% medan Moderaterna håller ställningarna med 15% av rösterna. Sverigedemokraterna ökar med 2% till 10% medan Miljöpartiet står och stampar på 4,1% av rösterna. Socialdemokraternas framgång innebär nog Jerker Bexelius får en plats i fullmäktige. Att den sitta majoritet får fortsatt förtroende är nog positiv från samiska sida.

I Härjedalens kommun backar också Centerpartiet från 20,65% till 12,3% medan Socialdemokraterna gör ett mindre tapp från 33% till 27%. Sverigedemokraterna ökar från 5,14% till 12,1% och Moderaterna ökar med 1,5% till 14,9% av rösterna. Härjedalens kommun har länge varit ett problem kommun sett från både från samiskt och renärings  håll och man bör nog inte ha allt för höha förväntningar på förändring.

Sammanfattning

För att använda den krigiska retorik som ofta hörs i kretsarna kring den nya tillträdande mörkblå regeringen är svensk samepolitik som handgranat. Så länge den är säkrad är det inget problem, men drar man ut säkringssprinten kan det hända både man förutsedda, men också mindre förväntade effekter. När den svenska riksdagen 1993, med en mycket stor majoritet beslutade att införa den fria småviltsjakten, på grundval av det förslag som den då Moderat ledda regering berett, gjorde man misstaget att lite övermodigt dra ut säkringssprinten och många år senare, mer precist år 2020 så kom detonationen med HD dom i Girjas målet.

Förvånansvärt att Moderaternas partiledare Ulf Kristersson numera snart till med statsminister, tillsammans KD partiledare Ebba Busch och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som ofta mer eller mindre predikar om lag och ordning inte verkar varken respektera Högsta domstolens dom i Girjasmålet eller rättsstaten principer. I deras världsbild verkar rättsstatens principer inte gälla för svenska medborgare med samisk härkomst eller samiska samfälligheter. Man får väl trösta sig med dels att anta partiledare och deras jurister inte tagit sig tid att läsa eller förstått Girjasdomen, dels att dem väljarna gett mandat att leda landet också av Gud getts tillräckligt förstånd att leda landet.