Ulf Christerssons ministär – många nya ansikten, men ingen norr om Dalälven.

24 ministrar, mesta dels från Stureplan i Stocksolm

Den nya regeringen består av, förutom statsminister Ulf Kristersson, 24 ministrar, där könsfördelningen är relativt jämn, men viss manlig dominans. I vanlig ordningen ingen från den nordliga delen i Sverige, än värre ingen från Göteborg.

M har tolv statsråd, KD sex och L fem. Förutom Ulf Chrissterson som statsminister är KD:s pariledare Ebba Busch blir energi- och näringsminister och Liberalernas partiledare Johan Pehrson blir arbetsmarknadsminister.

Möjlig “sameminister”.

En möjlig “sameminister” är kulturministern Parisa Liljestrand (M) och sannolikt blir de lantbruksminister Peter Kullgren (KD) som får ansvar för rennärings och annan samisk näringsutveckling. Parisa Liljestrand (M) är 39 år och är kommunstyrelsen ordförande i Vallentuna. Hon är lärare och tidigare rektor, som kom in i politiken via de direktdemokratiska partiet Demo Ex, som hon var med och startade och var engagerad i mellan 2002 och 2010. Skolan har varit hennes hjärtefråga som kommunpolitiker. Därefter blev hon engagerad i Moderaterna. Parisa Liljestrand kom från Iran med föräldrarna som treåring, vilket sannolikt borde innebär att hon har ett bredare perspektiv på fenomenet Sverige och att vara svensk medborgare i ett multikulturellt Sverige

Jägarminister

Lantbruksminister Peter Kullgren är också Kristdemokraternas partisekreterare, vilket han varit sedan 2018. . Peter Kullgren valdes in i kommunfullmäktige i Karlstad kommun 2006, där var han kommunalråd 2010-2017. Kullgren var bland annat 2:a vice ordförande i kommunstyrelsen 2012-2014 och ordförande i stadsbyggnadsnämnden 2014-2017. I samband med presskonferensen där den svenske statsministern Ulf Christersson, Ebba Busch och Johan Pehrson presenterade sin minister, framhöll Ebba Busch att Per Kullgren är en inbiten jägare och att regeringsbildningen gjort att han missade han älgjakten.

Renmarksutredningen

Intressant blir hur den ny lantbruksministerna Peter Kullgren vill förhålla sig till Renmarksutredningen uppdrag. Ebba Busch har under ju varit väldigt kritiskt till den förra regeringen direktiv till renmarksutredningen, där hon talat om alla borde ha jakträtt på statens makt, där det verkat som hon har svårt att acceptera HD dom i Girjasmålet och dess prejudikat värde. Sannolikt kommer ministären Christersson att skruva på Renmarksutredningen, vilket i värsta/bästa kommer att fall kommer provocera fram nya processer mellan staten och samebyar om bättre rätt till jakt och fiske.

Invasiv samepolitik

Den nya landsbruksministerna Peter Kullgren kommer nog både gratuleras och kontaktas av KD:s starke man i Kiruna kommun Christer Puono som nu leder Kiruna kommuns nästa största oppositions parti. Puonu har det senaste åren profilerat sig på att vara kritiskt både till rennäringen och den officiella svenska samepolitiken, vilket är kanske är förklaringen till att KD som tidigare varit ett parti i marginalen, plötsligt blev Kiruna nästa största parti efter valet. Hans retorik har präglats av populistisk anda, med en tämligen vulgära argumentation och varit allmänt osakligt i förhållande till rennäringen och samerna i stort. Han blev mer känd i dessa sammanhang när han på en ledarsida i en Norrländsk tidningen beskrev samebyns som en invasi organisation och en främmande organisationsform i svenska lagstiftning. Huruvida Puonu generellt representera KD:s officiella ståndpunkt är osäkert, men de borde inte vara sannolikt. Närväl den nye landsbruksministern Peter Kullgren blir varm i kläderna får vi väl bekräftelse var KD egentligen står i förhållande till HD dom i Girjas målet och dess konsekvenser när rennäringslagen ses över.

Liberala fästen i Sverigedemokraternas skugga.

På utbildningssidan tar Liberalerna över utbildningsministeriet och skolfrågor. Mats Persson (L), blir utbildningsminister och skolminister blir Lotta Edholm (L). Det samiska skolfrågorna bör nog var i säkra händer. Även klimat- och miljöfrågor kommer att hanteras av Liberalerna där Romina Pourmokhtari (L), klimat- och miljöminister, men utan ett eget departement. Det kanske mest uppseendeväckande är världens första och äldsta miljöministerium i världen avvecklas och att miljöfrågorna indirekt blir en underställd näringsminister Ebba Busch. Ett lite “men”är dock på plats eftersom Liberalerna är det minsta partiet i regering och dessutom kommer det näst största partiet i riksdagen nämligen Sverigedemokraterna vilja ha med några ord i laget.

Här är alla statsråd i den nya regeringen

Ulf Kristersson (M), statsminister

Lotta Edholm (L), skolminister

Jessika Roswall (M), EU-minister
Gunnar Strömmer (M), justitieminister
Maria Malmer Stenergard (M), migrationsminister
Tobias Billström(M), utrikesminister
Johan Forsell (M), bistånds- och utrikeshandelsminister
Pål Jonson (M), försvarsminister

Mats Persson (L) utbildningsminister
Carl-Oskar Bohlin (M) minister för civilt försvar
Jakob Forssmed (KD, socialminister
Acko Ankarberg (KD), sjukvårdsminister
Camilla Waltersson Grönvall (M), socialtjänstminister
Anna Tenje (M), äldre- och socialförsäkringsminister
Elisabeth Svantersson (M), finansminister
Niklas Wykman (M), finansmarknadsminister
Erik Slottner (KD), civilminister
Mats Persson (L), utbildningsminister
Lotta Edholm (L), skolminister
Ebba Busch( KD), energi- och näringsminister
Romina Pourmokhtari (L), klimat- och miljöminister
Johan Pehrson (L), arbetsarknadsminister
Paulina Brandberg (L), jämställdhetsminister
Peter Kullgren (KD), landsbygdsminister
Andreas Carlson (KD), infrastruktusminister