PROGRAM FÖR SAMETINGETS PLENUM I SYÖLDATE/SKELLEFTEÅ DEN 24 – 27 OKTOBERSön 23 okt Ankomst Scandic Skellefteå


Mån 24 okt 08.30 – 13.00 Partiöverläggningar Scandic Skellefteå
10.00 – 10.45 Kaffe -”-
10.45 – 12.00 Partiöverläggnngar forts. -”-
12.00 – 13.00 Lunch -”-
13.00 – 17.00 Seminarium Samisk folkhälsa,
OBS! Endast för Sametingets ledamöter
ersättare och personal -”-
14.30 – 15.00 Kaffe -”-
15.00 – 17.00 Seminarium samisk folkhälsa forts. -”-

Tis 25 okt 08.30 – 12.00 Partiöverläggningar forts. Scandic Skellefteå
10.00 –10.45 Kaffe -”-
10.45 -12.00 Partiöverläggningar forts.. -”-
12.00 – 13.30 Lunch -”-
13.30 -15.00 Plenum öppnas -”-
15.00 – 15.45 Kaffe -”-
15.45 – 18.00 Plenum forts. -”-
19.30 Middag med gäster -”-


Ons 26 okt 08.30 – 12.00 Samisk allmänpolitisk debatt Scandic Skellefteå
10.00 –10.45 Kaffe -”-
10.45 -12.00 Samisk allmänpolitisk debatt – forts. -”-
12.00 – 13.30 Lunch -”-
13.30 -15.00 Plenum forts. -”-
Sameallmänhetens frågestund kl 14.00.
15.00 – 15.45 Kaffe -”-
15.45 – 18.00 Plenum forts. -”-

Tors 27 okt 08.30 Plenum forts. -”-
10.00 –10.45 Kaffe -”-
10.45 -12.00 Plenum forts. -”-
12.00 – 13.30 Lunch -”-
13.30 -15.00 Plenum forts. -”-
15.00 – 15.45 Kaffe -”-
15.45 – 18.00 Plenum forts. -”-


Plenum avslutas senast torsdag den 27 oktober kl 18.00.