Startstöd för kulturella och kreativa näringar

Samiskt företagande med kultur och kreativa processer som affärsidé är viktiga aktörer i det samiska samhället…