Sametinget portas att delta på Nobelfesten

Att skilja “kreti från pleti” Sverige ett märkligt land vilket ofta blir väldigt tydligt när vi…