Sametinget portas att delta på Nobelfesten

Att skilja “kreti från pleti”

Sverige ett märkligt land vilket ofta blir väldigt tydligt när vi passera alla helgons dag eller halloween som det nu heter på ny-liberalska. Innan allhelgona helgen blir det känt vem eller vilka som fått Nobelprisen jämte Nobels fredspris. När väl detta är publikt riktas blickarna mot Nobelstiftelsen inbjudningslista till prisutdelningen på Statshuset i Stockholm. Det är nog många som svettas och hoppas. Att bli inbjuden på Nobelfesten är liksom den yttersta bekräftelse i Sverige att man är någon att räkna med. Kreti och pleti är en i vardagligt bruk nedsättande beteckning för “allehanda löst folk”, “den breda allmänheten”, “vem som helst”, eller som det står i Nordisk Familjebok: “personer utan börd, bildning eller samhällsställning”.h.

Portas Håkan Jonsson från att delta på Nobelfesten?

Nobelstifelsen är privat sammanslutning och bestämmer själv vem man inbjuder, även om kungligheter och representanter från regering och riksdagens talman mer eller mindre är givna att inbjudas. Nu är inbjudningslistan är publik kan man konstatera att varken Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson och Sverigedemokraternas (SD) partiledare Jimmie Åkesson inte blivit inbjudna. Det är möjligt att Jimmie Åkesson förutsätter att han numera som representant för det näst största partiet i Sveriges riksdag skall bli inbjuden, medan Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson sannolikt överhuvudtaget inte drömmer eller förutsätter att han blir inbjuden att delta på Nobelfesten. Säkrast att tillägga är att Åkesson inte heller blivit inbjuden tidigare.

Nobelstiftelsen står på sig

Mot bakgrund att det blev ett mediadrev kring att SD partiledare inte blivit inbjuden till festen meddelande Nobelstiftelsens styrelse har inte sett någon anledning att ompröva sitt tidigare beslut om att inte bjuda in Sverigedemokraternas partiledare till Nobelfestligheterna i en skriftlig kommentar till TT. Vidare framhöll Nobelstiftelsen att ”Nobelpriset vilar på en respekt för vetenskap, kultur, humanism och internationalism. Den respekten ligger även till grund för de insatser som firas och uppmärksammas när Nobelpristagare och gäster från hela världen bjuds in till Nobelprisutdelningen och banketten den 10 december”. Vanligtvis är den diplomatiska kåren inbjuden, men med anledningen sedlighetspolis agerande i Iran blev ambassadören struken från inbjudningslistan.

Lite genant

Att SD partiledare Jimmie Åkesson nu blivit portat av Nobelstiftelsen bör vara lite genant för landets statsminister Ulf Christersson, trots att tom Nobelstiftelsen förstår att Jimmie Åkesson är kungamakaren och är som en slags informell informell statsminister. Det som därimot är genant att är att Nobelstiftelsen inte bjudit in Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson dels för att samerna sedan 2010 är erkänts som ett folk enligt grundlagen, dels dessutom som ett folk varit med att bygga upp det svenska välfärdssamhället, mer eller mindre tvunget genom exploatering av vattenkraft, skog, malm m.m i det traditionella sameområdet – Sápmi. Dessutom vilar det samiska samhället på en respekt för vetenskap, kultur, humanism och internationalism, utan att alla kanske är medveten om detta.