När ska rättsväsendet även skydda renägaren?

Återigen nås vi av nyheten att renen bokstavligen har fått stå i skottgluggen för en person som tycker sig kunna ta sig friheter med privat egendom.

Citat från SSRs pressmeddelande:

”Att renskötare drabbas av både hot och hat är idag vardag. Det är inga enstaka händelser utan något som sker alltmer ofta och mer högljutt. Den nu aktuella händelsen visar med all tydlighet att så är fallet.

– Att detta tillåts fortgå utan att samhället reagerar är för mig ofattbart. Passivitet från det omgivande samhället är likställt med att acceptera att rasism, hat och hot mot renskötaren och renen fortgår, säger Matti Blind Berg, ordförande vid Svenska Samernas Riksförbund (SSR).”

Precis som SSR skriver så är det anmärkningsvärt och rent skandalöst att inga krafttag tas för att mer resurser läggs på den här typen av brott och att inga initiativ till förändrade brottsrubriceringar tagits.

Hatbrott?
Samiid Riikkabellodat har tidigare uttryckt att hatbrott kanske vore en lämpligare rubricering eftersom det i många fall är renen som får ta smällen för samehatet. Vi ser ingen anledning till att vår syn skulle ha förändrats eftersom inga insatser gjorts för att förbättra situationen för renskötarna.

Så vår fråga får vara: När ska rättsväsendet försvara renen och renägaren?

/Paulus Kuoljok, vice ordförande