Sametingslagens förändring måste även uppmärksammas på svenska sidan Sápmi

I Finland arbetar våra systrar och bröder för att genomföra en förändring av Sametingslagen. En förändring som är nödvändig för att komma ett steg närmare ett samiskt självbestämmande, i enlighet med urfolksrätten.

“Sametinget har arbetat fram ett beslut, vars viktigaste del är att erkänna urfolkens självbestämmande. En majoritet i Sametinget stödjer förslaget om nya sametingslagen, och önskar, att även andra ska respektera beslutet.” – säger Tuomas Aslak Juuso, finska sametingets ordförande.

Enligt nuvarande Sametingslag beslutar inte finska Sametinget själva, utan istället finska staten, om vilka som får rösta i Sametingets röstlängd. Detta inskränker det samiska självbestämmandet. I svenska sametinget överklagas också beslut om att godkännas till röstlängden till länsstyrelsen, men på finska sidan rann bägaren över när högsta domstolen i Finland beslutade om att godkänna 93 personer år 2015 som sametinget själva avslagit från att få rösträtt.

“Problemet är inte att enskilda icke samiska individer vill kunna rösta i Sametinget, utan problemet uppstår när organiserade grupper vill ha rösträtt för att motarbeta samiska rättigheter, det påpekar flera av samiska aktivisterna på sociala medier” – Káren-Ann Hurri, som följt debatten.

Vi i Sámiid Riikkabellodat anser att denna typ av problematik av systematiskt motarbetande och rasism ska belysas och förebyggas. Frågan om samiskt självbestämmande är egentligen lika oklar i Sverige.

Genom att många samer på gräsrotsnivå engagerat sig i att skapa en rörelse för att väcka frågan, har nu flera stora företag, organisationer och kändisar i Finland tagit offentlig ställning för att förändra Sametingslagen så som Sametinget och samiska organisationer i Finland vill.

Debatten uppmärksammas och lyfts i de flesta nyhetsforum och den här typen av engagemang gynnar hela Sápmi, över landsgränserna. Trots, eller på grund av mycket positiv uppmärksamhet så har debattklimatet hårdnat och rasismen mot samer har än en gång blivit mer synlig. Dessa vågor av hat och diskriminering mot samer känner vi väl igen från när riksmedia lyft samepolitiska frågor här på svensk sida. Rasismen mot samer får inte förbises eller normaliseras och bäddas in i yttrandefrihets-argumenten!

När rättigheterna i ett grannland erkänns och stärks, sår de ett frö och medvetenhet hos våra beslutsfattare. Det kan inte vara annat än diskriminerande, att ett folk med samma bakgrund, identitet och kultur ska behandlas olika beroende på vilket land de bor i.

Vi i Sámiid Riikkabellodat arbetar för ett gemensamt Sápmi och inser att det som berör samer i våra grannländer berör oss. Genom gott och ont ska vi backa varandra.

Genom att synliggöra frågan på svenska sidan av Sápmi kan vi påverka personerna som innehar dubbla medborgarskap i Finland och Sverige som i sin tur kan påverka sina politiker. Vi kan få perspektiv på hur förtryckt vårt självbestämmande är och inspireras av hur vi, med enade krafter och aktivistisk anda, kan påverka storsamhället i frågor som berör oss alla.  

Vi i Sámiid Riikkabellodat följer med höga förhoppningar utvecklingen av sametingslagen i Finland.

/Káren-Ann Hurri