Dags för styrelsen att återuppbygga relationen till kanslichefen

Igår kom äntligen beslut från statens ansvarsnämnd i ärendet gällande ett eventuellt avsked av Sametingets kanslichef och för kanslichefens del kom detta att bli en god julklapp. Ärendehandläggningen har pågått under ett drygt halvår vilket signalerar att ansvarsnämnden gjort en gedigen granskning och det kan omöjligen finnas misstankar om att detta hanterats lättvindigt.

Man kan dock ha synpunkter på hur respektfullt det är att låta kanslichefen gå i ovisshet i flera månaders tid.

Konflikten mellan styrelsen och kanslichefen är en riktig soppa som Sámij rijkka belludak utifrån offentliga handlingar försökt följa. Vi har också under 2022 års tre Sametingsplenum, aktivt pressat Sametingets styrelse för att synliggöra de uppenbara brister som finns i deras arbetssätt.

Genom det diktatoriska sätt som Sametingets styrelse har hanterat kanslichefen, där styrelsens ordförande ,tex, skrivit egna anställningsavtal,  avkrävt kanslichefen detaljerade redogörelser över var han varit och vad han gjort varje dag har en stark konfliktsituation skapats.  Styrelsen verkar sakna grundläggande kunskap om vilka skyldigheter man har som arbetsgivare samt hur personalärenden skall bedrivas. Att man förväntar sig att kansliet skall göra exakt så som styrelsen beslutat oavsett om detta strider mot lagar eller ej är inte bara okunnigt utan dessutom naivt.

Gårdagens besked från statens ansvarsnämnd bekräftar den bild vi haft om att det inte finns fog för att avskeda kanslichefen. Vidare kan man konstatera att den häxjakt som bedrivits av ledamöterna i Sametingets styrelse mot kanslichefen var gravt överdriven i förhållande till de “fel” som kanslichefen påståtts ha gjort. 

Vi skulle ha önskat att den tid och energi som styrelsen lagt på detta istället skulle lagts på de viktiga frågor som sker i Sápmi.

Även Sametingets styrelse fick sig en julklapp men den klappen var närmast en smäll på fingrarna. Det ska bli intressant att se om styrelsens ordförande kan svälja stoltheten och istället för att arbeta för att avsätta kanslichefen, nu arbeta för att försöka hitta ett sätt att upprätta ett fungerande samarbete.

Det är nu styrelsens ordförande måste kliva fram och visa moget ledarskap, om inte hela denna mandatperiod ska gå till spillo. Nu måste stor vikt läggas på att skapa förtroende och en god arbetsmiljö i Sametinget mellan politik och förvaltning. 

Fokus måste ligga på alla de viktiga frågor som rör oss i Sapmi, vi vill se en kraftsamling i Sametinget, inte en maktkamp mellan politik och förvaltning. 

/Paulus Kuoljok, vice partiordförande