Största möjliga politiska påtryckning inför kommande miljöprövning- ett dråpslag för samebyarna.

Sveriges regering väljer att lägga EU-ministermötet i Kiruna vid starten av ordförande perioden, utan att  inledningsvis framhålla att man gästar urfolkmarker och utan planera för en träff med samebyarna!!

Bara det är anmärkningsvärt!

Regeringen tar nästa steg av osynliggörande av urfolket samerna i området när man väljer att låta LKAB hålla presskonferans inom ramen för ministermötet och där presenteras en ny fyndighet av jordartsmineraler, inom renskötselområdet och urfolksmarkerna. Ministerna låter sig intervjuas i nyheterna och anger liter svepande att “minoriteter” kommer att påverkas. Nonchalansen är uppenbar.

Samerna är Europas enda urfolk!

Samebyarna reagerar stark på detta och har idag  tillsammans med SSR hållit en presskonferens kl 13.

Renskötseln i området är sedan början av 1900-talet redan starkt påverkad av gruvnäringen. Samerna har succesivt tvingats bort från sina traditionella områden med boplatser, renvandringsleder, betesmarker gärdesplatser, övernattningsland osv.. Marker som burit tidigare generationer, som förutom renbetesområde också är ett kulturlandskap för samerna idag. Renen och markerna hör ihop, de bildar grunden för den samiska kulturen. Hotas markerna så hotas renen, och vice versa och hela kulturen är hotad. Nu befarar samebyarna att de  står inför en kollaps och  de renar som finns kvar inte längre kommer att kunna ströva fritt. Nästa gruvområde blir spiken i kistan.

EUs enda erkända urfolk förväntas bära bördan för EU politikers och industrins önskan efter ”gröna mineraler”. 

Denna nyhet väljer regeringen att lägga fokus på när EUs ministrar besöker Kiruna! 

Samtidigt som man också osynliggör urfolket på platsen där man möts!

Man kan inte annat än anta att detta är strategiskt genomtänkt, för att sätta största möjliga press på de domstolar som ska pröva tillståndsfrågorna för den nya gruvan i framtiden. 

Samelandspartiet ställer sig bakom och stödjer Samebyarna i området i kampen för sin urfolksrätt att bedriva rennäring i sina traditionella marker. 

Sverige måste stå upp för mänskliga rättigheter och sluta att systematiskt kränka sitt eget och Europas enda urfolk!

/Marianne Gråik , partiordförande