Samerna  i  valen och kvalen på norsk och finsk sida 

Bråda valtider

Sametingsvalet på finsk sida öppnades den 4 september och pågår till den 2 oktober.  Valet sker i huvudsak via post, direkt på Sametingets kontor i Enare och även  via mobila valbilar som åker till bosättningar i perferin. Det bör noteras att i det som kallas det samiska hemområdet finns  kommuner där samer är i majoritet. Efter kl 18.00 den 4 oktober 2023 presenteras valresultatet. Den intressanta frågan är vilken kandidat får flest röster, vanligtvis blir de den som blir president. På finsk sida är det fråga om personval och det är än så länge finns inget partiväsen. Frågan är om det blir sittande president Tuomas Aslak Juuso fortsatt förtroende eller kommer kan besegras av den sittande vicepresidenten Anni Koivisto.

På norsk sida har kommunalvalet varit igång nästan i fyra veckor med förhandsröstning och den egentliga valdagen är måndagen den 11 september 2023. I motsats till Sverige och Finland infaller valen alltid på en söndag medan Norge och Danmark föredrar en måndag. Bägge valet tilldra sig stort samiskt intresse, även valen på norsk sida eftersom det finns många kommuner i Finnmarks fylke där är i samerna i majoritet.

Vem är same ?

Sametingsvalet på finsk sida sker nu i skuggan av det finska riksdagsvalet och den efterföljande minst sagt skakiga regeringsbildningen och den efterföljande turbulens  kring ett flertal skandalerna kopplade till partiet  Sannfinländarna. Nämnda parti är en motsvarighet till Sverigedemokraterna påsvensk. sida och har en hel del solkiga kopplingar till nazism och rasism, om vilka det kommit flera avslöjanden i media. När väl den finska regeringen tillträdde och presenterade sin regeringsförklaring överraskades dock samerna på finsk sida eftersom regeringen tillkänna gav att de avsåg godkänna det liggande lagförslaget att revidera Sametingslag, som nu snart diskuterat närmare 15 år. Stridsfrågan har varit dels kriterierna för skrivas in det dels det samiska mantalet, dels vem som slutligen avgör vem som skall skrivas in mantalet.  På samma sätt på svensk sida kan Sametingets beslut överklagas, men i motsats till Sverige, där länsstyrelsen i Norrbotten hanterar ärendet, är det Finlands högsta förvaltningen domstol avgör saken.  Genom åren har den domstolen beslutat att bifalla över ett hundratal personer att skrivas in mantalet som Sametinget ansett att inte vara samer.

Internationell kritik 

Den internationella kritiken i FN och andra internationella organ har ökat med tiden och de senaste avgöranden i olika FN organ har tydligt markerat att det strider mot samernas rätt tillsjälvbestämmande. Nu verkar dock den finska regeringen och riksdagen anse sig nöd och tvungen att revidera Sametingslagen i enlighet med de förslag som den förra regeringen presenterade, men misslyckades att baxa igenom i riksdagen. Skälet till detta kan också bero på att i de finska regeringens underlaget ingår de Svenska Folkpartiet. I egenskap av tidigare justitieminister och tillika partiledare i Svenska Folkpartiet har Anna Maja Henriksson  i flera finska regeringskonstellationers försök få tillstånd en revidering av Sametings lagen utan att lyckats, men nu verka de som att det minsta partiet i regeringskonstellationen,  vridit om armen på sina regeringskollegor och fått deras samtycke. En annan kanske mer rationell förklaring är att frågan inte varit en nationella angelägenhet, utan en fråga som primärt drivits av riksdagspolitiker som representerar olika valdistrikt i Finska Lappland, framförallt då de finska Centerpartiet som länge dominerat politiken i Finska Lappland. Den finska riksdagen förväntas besluta om revideringen i början av november månad 2023.

Samiskt självbestämmande

Frågeställningen om vem som är same har också hög relevans på norsk och svensk sida. På norsk sidan har det på senare tid avslöjats att många norrmän som sökt och kommit in i de samiska mantalet. Detta har enligt uppgifter ofta gjorts på uppmaningen företrädare från Framskrittspartier, sannolikt för att undergräva Sametingets legitimitet. På svensk sida har man också haft en slapp hållning till ansökningar och där sannolikt många icke samer fått tillträde, dessutom har överprövningen av överklagningar hanterats av Länsstyrelsen i Norrbottens län och inte en legitim domstol, vilket inte garanterar att ärendena hanterats rättssäkerheten. Länsstyrelsens beredningen och beslut har varit summariska och till och med har tolkningen av förarbeten till Sametingslagen varit felaktig.

Skulle nu Finlands riksdag antal till det färdiga utkasten till revidering av Sametings lagen på finsk sida innebär de dels en harmoniserad med kriterierna på norsk sida, dels att det är Sametinget som själv beslutar om vem som skall skrivas in mantalet, dels att beslutet inte överprövas av en finsk domstol. Detta betyder att om allt går i lås skulle Sametings lagen på svensk sida i otakt med motsvarigheterna lagstiftning på norsk och finsk sida.

I skuggan av Fosen

I motsats till Sverige är valen till  stortinget och kommunerna/regionerna åtskilda. I huvudelen av kommunerna i Nord-norge är samerna majoritet. I 13 av dessa  kommuner leds de av en ordförande som antingen representerar  Senterpartiet eller Arbeiderpartiet. Även om det är ett kommunalval så dominerar den nationella agendan på en övergripande plan. Även om nu den norska regeringen i huvudsak leds av Arbeiderpartiet och Senterpartiet så är många som röstar på dessa partier framförallt i Finnmarksfylke kritiska till den norska regerings politik norr. De gäller i huvudsak frågor som har en koppling till den s.k. gröna omställningen. Diskussionen liknar den i Sverige där det finns spänningar mellan centrum i Stockholm och perferin i Sápmi, när det t.ex gäller frågan om utbyggnaden av vindkraft med tillhörande infrastruktur. När man talar om vindkraft i på norsk sida är det numera svårt undvika Fosen saken. Det har nu gått så långt att saken som sådant har blivit anmäld till ” Økokrim” efter som många ledande jurister menar hela hanteringen av saken framstår som straffbar.

Utgången av valen på kommunal och regionalnivå kommer att noga analyseras och nagelfaras eftersom det är en indikation påvar valvinden blåser. 


[1]