Sametinget styrelse väljer att köra över Sametingets plenums beslut under kuppartade former

Sametinget uppdrag att se över samebyarnas interna organisation

Sedan Sametingets plenum startade i Åre den 21 novemeber 2023 har Sametingets uppdrag angående samebyarnas interna organisation, beslutfattande och regler för medlemskap bör utformas dominerat diskussionen i korridorerna och i plenum.

Vad har hänt fram till plenum i Åre?

Sametingets styrelse skapade ett eget förslag till myndighetsuppdraget kring Samebyarnas organisation och medlemsskap. Detta remissades inte till varken samebyar, berörda organisationer eller partier.

Sametingets plenums beslutade att återremittera styrelsens förslag till beslut i ärendet vid Sametinget plenum i Arvidsjaur i början i juni månad 2023.

Sametinget styrelse hade för avsikt att inkalla till ett digitalt plenum i slutet på augusti månad för fatta en beslut före regeringens dead-line att redovisa uppdraget, men löstes genom att regeringen medgav längre betänketid. Dead-line blev satt till den 27 november 2023.

Sametingspartierna fick genom plenumshandlingarna ta del av ett tydliggörande av styrelsens förslag som om möjligt var ännu sämre än styrelsens förslag. Det var dessutom oklart hur det tydliggörandet skulle tolkas i tillägg till det förslag som fanns för beslut.

Panik-aktig bordläggning

Efter att Sametinget styrelse offentliggjorde sitt förslaget till beslut i ärendet inför plenum har en het diskussion pågått vilket slutade med att oppositionen inlämnade ett motförslag till Sametingets styrelse förslag. Motförslaget är i stort sett en blåkopia av samebyarnas gemensamma förslag framtaget via Samernas Riksförbund. När styrelseordförande Håkan Jonsson började inse att styrelsen förslag skulle kunna under falla i en omröstning mot oppositionens begärde partiet Jakt- och fiske att ärendet skulle bordläggas, vilket också fick nödvändigt stöd vid omröstningen i plenum. Bakgrunden är att en av partierna i styrelse alliansen började tveka.

Statskupp i Sametinget

Trots att frågan bordlades Sametingets plenum annonserade Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson att styrelsens förslag till beslut kommer att överlämnas till regeringskansliet inom angiven tid. Huruvida han får medhåll av alla partiern i styrelsealliansen, framförallt då partiet Skogssamerna är en öppen fråga. Det ligger nog i farans riktningen att styrelseordförande Håkan Jonsson, om nödvändigt kör över de övriga samarbetspartierna i Sametingets styrelsen. I ett sånt läge är det till och med möjligt att partiet Skogssamerna lämnar regerings alliansen.

En problem för regeringskansliet

Det vore den första gången under Sametingets 30 åriga historia som en styrelse, utan nödvändigt stöd i plenum, samt i strid med plenums beslut att bordlägga ärendet, ändå väljer att överlämna skrivelsen till regeringen.

Sametingets opposition har ännu inte kommunicerat hur man avser arbeta vidare med partiet Jakt-och fiskesamernas hantering av denna fråga, men att det är en fråga som upprört många är solklart.

Man kan också fråga sig hur regeringskansliet kommer att hantera ärendet mot bakgrund av Sametingets styrelses flagranta åsidosättande av de demokratiska spelreglerna i Sametinget.

Fortsättning följer…