Sametinget styrelse arbetssätt börjar likna en “bananrepubliks”

Bananrepublik är en informell nedsättande benämning på land som uppfyller flera av följande kriterier:

Den ursprungliga bananrepubliken var Honduras. Termen myntades 1904 av humoristen O. Henry. Bananer har att göra med United Fruit Company, som var ett amerikanskt företag med politiskt inflytande främst i Centralamerika. Namnet förekommer i svensk media från 1970.[1]

“Styrelsen tog höjd för bordläggning redan i augusti”

Enligt uppgifter på SR Sameradions hemsida har det nu framkommit i ett styrelseprotokollet från den 10 augusti 2023 att Sametings styrelse redan då beslutade att lämna ett eget förslag när det gäller öppnare samebyar om frågan skulle bordläggs i plenum

I SR Sameradion hemsida framgår att Sametingets vice styrelseordförande Stefan Mikaelsson, Skogssamerna, vägrar svara på frågan om partiet stödde styrelsens förslag till yttrande – trots att styrelsen enhälligt lagt fram det för beslut till plenum.

Sametingets styrelses hanteringen av både dels beredning av Sametingets uppdrag, dels deras utformning av förslag om samebyarnas interna organisation, beslutfattande och regler för medlemskap bör utformas, dels hur detta presenterade för plenum, dels hur man själva satte krokben för ärendet genom att partiet Jakt och Fiske lyckades bordlägga ärendet uppnår Sametinget under ledning av styrelseordförande slår Håkan Jonsson huvudet i taket. För att anknyta till tidigare polisanmälningar i Sametings sfären skulle både polis och åklagare varit på fötter om detta varit något annat än politiskt manövrerande i Sametinget.

Makt utan moral

Hur Sametinget styrelsen har hanterat detta föranleder nog en viss Machiavelli ett stilla leende i sin himmel. Niccolò Machiavelli var en filosof, författare och framför att rådgivare att makthavarna i Florens på 1500-talet . Att noga följa moraliska regler är inte det mest optimala för en framgångsrik härskare – det är bättre att vara fruktad än älskad, sammanfattar Machiavelli sina råd. Han menade att man bör spela på människors otacksammhet eftersom de har lättare att känna missnöje än tillfredsställelse. Härskaren bör vara folkets vän utåt och uppfattas som hederlig, men det behöver finnas en dold agenda vid sidan om detta. Bland de pragmatiska råden i hans bok Fursten förordas också drastiska metoder som kan innebär våld och utplånande. När en härskare intar en ny stat bör han antingen flytta sitt residens dit eller välja att helt ödelägga den: ”man ska antingen omhulda människorna eller krossa dem”.

Nu är det kanske någon som tycker att dra in Machiavelli i detta sammanhang är att överdriva, men makt i både de lilla och stora format kan korrumpera och förvilla både den klokaste enskilde och de mest civiliserade och demokratiska gemensamma.

https://sverigesradio.se/artikel/mikaelsson-styrelsen-tog-hojd-for-bordlaggning-redan-i-augusti