Peter Wennblad: Sverige kan inte ha en stat i staten

Storslagen konspirations teori på SvD ledarsida som nästan har dragning åt det komiska och absurda hållet.

Regeringen behöver frånta Sametinget inflytande och befogenheter. Annars riskerar Sverige att få skattefinansierad separatism. Och att begå nya oförrätter mot den samiska minoriteten

Så till slut publiceras SvD annonserade tredje ledarstick om Sametinget och dess korruption och maktmissbruk. Utan att överdriva präglas innehållet i ledarsticket i SvD av en grandios överdriven konspirations teori som inte ens SD-toppen Richard Jomsho, tillika justitieutskottets ordförande skulle kunna ha fabricera.

Samtidigt är det ett underkännande av Sametingets ledarskap där Wennbland mer eller mindre antyder att Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson håller på att införa en en slags samiskt diktatur som kommer begå nya oförrätter mot den samiska minoritet.

Kan man lita på samerna?

Att samerna lojalitet till den svenska , Norska, finska och och ryska statsbildningen tid efter annan ifrågasatts av makthavarna eller vissa segment i respektive statsbildning är ingen nyhet. På rysk sida är det en realitet mot bakgrund av de pågående ryska anfallskriget i Ukraina. På norsk sida har framförallt de populistiska höger orienterade Fremskrittspartiet partiet tid efter annan ifrågasatt dels samernas lojalitet till konungariket Norge, dels velat lägga ned Sametinget på norsk sida. Konspirations teorier om att samerna har en “hidden agenda” om att rent av bilda en samisk stat dyker ofta upp i konfliktsituationen mellan samiska intressen och respektive stats intressen att exploatera resurser m.m. är ingen nyhet.

Separatism och främlingsfientlighet

På svensk sida har sällan dessa konspiratoriska teorier fått fotfäste i de publica samtalen, men florerat i mindre kretsar. Att man nu på SvD ledarsida börjat frukta för uppkomsten av samiskt separatism låter befängt, men att man av politiska skäl antingen försöker fram mana rädsla hos breda segment i de svenska samhället för följderna av begynnande samisk separatism låter mer realistiskt, alternativt att utnyttja redan befintliga underströmmar av främlingsfientlighet och rasim som också riktas mot samer. Konsekvenserna av Högsta domstolens dom i Girjasmålet har av någon anledning fått många svenska politiker och publicister att ifrågasätt rättsstatens principer, där alla är lika för lagen eftersom de hotar deras rätt att förmyndarvis både bestämma över och förvalta samisk egendom. Dessa åsikter finns både på vänster som högerskalan i svensk politik.

Orättvis eller inte rimlig

På vänstersidan har t.ex. samernas rätt förvalta sig egen jakt-och fiskerätt som beskrivits som “orättvis”, men högersidan menat att detta inte är “rimligt” att samerna ha denna rätt. Att beskriva egendomsrätten eller de privat ägande som “orättvist”, sett från en vänsterposition kan man ha förståelse för, men resonemanget att t.ex. samiskt eller en samebyns ägande av jakt-och fiskerätt eller rent av ägande av mark, inte skulle vara “rimligt”, ter sig motsägelsefullt, framförallt eftersom äganderätt per se är mer eller mindre absolut i den svenska rättsordningen. Att personer och riksdagspartiet i Sverige som hävdar att äganderätten till privat egendom, såväl lös som fast egendom är absolut, samtidigt hävdar att ett eventuellt samiskt ägande av mark, rätt till fiske- och jakträtt inte är “rimligt”, strider i högsta grad mot den svenska rättsordningen som är fastslagen i Sveriges grundlag. Rimlighets resonemanget bygger ofta på att exempelvis den samiska jakt-och fiskerätten täcker stora områden, vilket innebär det är acceptabelt att äga mindre, men inte mer.

https://www.svd.se/a/76ej3W/ta-tillbaka-makten-fran-sametinget