Renskötseln betalar priset för utbyggnaden av vindkraft

Vindkraften gör miljardförluster – ”lönsamheten är i princip obefintlig” Intressant artikel i Dagens nyheter om vindkraften…