Renskötseln betalar priset för utbyggnaden av vindkraft

Vindkraften gör miljardförluster – ”lönsamheten är i princip obefintlig”

Intressant artikel i Dagens nyheter om vindkraften generellt i Sverige och specifik om vindkraftparken i Markbygden på Östra Kikkejaurs sameby betesmarker inom Piteå kommun.

Artikeln är låst, men videoinslaget är tillgängligt.

https://www.dn.se/ekonomi/vindkraften-gor-miljardforluster-lonsamheten-ar-i-princip-obefintlig/