Sametingets plenum i Umeå – En “korrupt” Sametings styrelses bekännelse.

“Det luktar illa från Sametinget”

Sametingets plenum samlas nu i Ubmeje/Umeå mellan den 20-22 februari 2023 , närmaste bestämt på hotell Scandic Plaza i centrala Umeå. Plenum öppnas klockan 08:30 på tisdagen och avslutas senast klockan 18:00 på torsdagen. Sedan plenum i Åre i november 2023 har Sametinget intärna arbete och rennmarksutredningen fortsatta arbete blivit så intressant att den föranledd kommentarer på två av Sveriges ledande morgontidningarna .

Det hör till ovanligheterna att rikstidningar som Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet på ledarsidan både kommentera samepolitik generellt och Sametingets tillkorta kommande på senare tid. Hanna Kjöllers ledarstick i DN om bl.a den samiska renskötare “adeln” som skapade en omfattande debatt och som lät som ett eko från sametingspartiet Jakt-och Fiske, då och nuvarande partiledare Håkan Jonsson politiska retorik under första mandatperioderna i Sametinget. Håkan Jonsson applåderade nog detta, men självklart inte offentligt. Däremot måste SvD tre ledar artiklar varit mycket besvärade för Sametingets styrelse och i synnerhet för Sametingets styrelse ordförande Håkan Jonsson. I en av de tre ledarartikeln kommenterades Perter Wennblad turbulensen kring kanslichefen Fredrik Österling sorti och framhöll att “Inbillad respekt för samernas möjligheter till självbestämmande har gett fritt spelrum åt rättsröta och maktmissbruk”. Vidare framhöll Wennblad att de luktar illa från Sametinget och att det som skulle bli ett forum för samiskt inflytande och demokrati, istället framstår Sametinget som en myndighet genomsyrad av korruption. Artiklarna byggde till stor del på Statskontorets kritiska rapport. De intressanta med SvD:s ledarartiklar var att det föregick med tystnad även i samisk media.

En intressant frågeställning som inte fullt ut diskuterades varken i DN, SvD eller i Statskontorets rapport är Sametingets konstruktion som både myndighet och ett folkvalt organ. Statskontorets resonemang och skrivningar är här intressantast.

Överraskande inhopp

I debattartikel i SvD den 4 februari 2024 kommenterar Mattias Karlsson, landsbygdspolitisk talesperson, Alexander Christiansson kulturpolitisk talesperson, Martin Kinnunen miljöpolitisk talesperson, alla tillhörande Sverigedemokraterna (SD) i Sveriges riksdag, Sametingets tillkortakommanden. Att någon från Tidöpartiens skara skulle följa upp SvD ledarkommentarer om Sametinget var väntade, men som vanligt blev de SD som tog upp handsken först. Det mest överraskande med inlägget är att den är nedtonad, saklig och positivt i förhållande till samerna och andas viss statsmanna mässighet. Om dagens Moderater och Kristdemokrater  också kunna skiva under inlägget låter vi vara osagt, men applåderas nog motvilligt av Liberalerna.

Huvud budskapet i SD trojkans inlägg var att det är fullständigt oacceptabelt att en svensk myndighet som Sametinget kan tillåtas att vara dysfunktionell. Regeringen måste säkerställa att skattebetalarnas pengar hanteras korrekt. Inlägget i övrigt är tämligen balanserat och undviker de negativa ord bruket och retoriken i SvD:s ledarartiklar. Hur skall man då tolka inlägget? Om nu detta är SD samfällda position är det en slags instruktion till regeringen kansliet om det är dags handla.   

Ett klarläggande från SD

Genom åren har SD på olika sätt kommenterat same- och rennäringsfrågor utan någon rät linje, utan de har varit beroende på vem i paritet som sagt vad.  I de avseendet kan tolka inlägget som ny och sammanfattande policy rörande förhållandet till samerna. Inlägget i SvD avslutas med en sammanfattning där det framhålla att 

det vår övertygelse att Sametinget är en institution av stor betydelse för såväl samer som för Sverige. Genom att ta itu med de nuvarande utmaningarna kan vi säkerställa att myndigheten fungerar som en effektiv, rättvis och respekterad myndighet, som fullt ut tjänar både de samiska samhällena och hela det svenska samhället. Vi kräver och avser följa upp att regeringen agerar kraftfullt för att åtgärda de brister som framkommit, och genomför de förändringar som krävs för att Sametinget ska kunna uppfylla sitt uppdrag på ett framgångsrikt och hållbart sätt.

Att ett Sameting instiftades var en framgång, samernas kultur och språk är en viktig del av vår historia, vår nutid och vår framtid. Schabbla inte bort det hos en dysfunktionell myndighet”.

Mötet med kulturministern

Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson träffade moderate kulturminister Parisa Liljestrand, nyligen där Statskontorets rapport var på agendan. Regeringar har redan i Sametingets regleringsbrev dragit åt tumskruvarna och krävt att det blir ordning och reda i Sametinget. SvD är politiskt obunden moderat och kultministen har med stor sannolikt läst de kritisk ledarartiklarna och det man kan fråga sig hur kulturministern ställer sig till dessa, men ingen har ställt en sådan fråga till ministern om hon anser Sametingets nuvarande ledning är korrupt och främjar separatism.

Hur tänker Sametingets styrelse hantera Statskontorets rapport?

Även om Statskontorets rapport överlämnades till regeringen, snart fyra månaders sedan har Sametingets styrelse inte lyft på locket och aviserat hur man avser lösa problem ställningarna i Statskontorets rapport. Kommer arbete att ske inom styrelsen utan inblandning från plenum eller blir en bredare parlamentarisk beredning.

Renmarksutredningen

Vid senaste plenum i Åre i november 2023 blev de nästan en panik aktiga bordläggning av Sametingets rapport till regeringen om samebyarnas interna organisation. Trots detta överlämnades Sametingets styrelses sitt förslag regeringskansliet. Sedan plenum i Åre har inga informella konsultationer skett med oppositionen om skrivningarna, vilket innebär frågan är öppen. Det är full möjligt att styrelsens förslag ställs mot Samelandspartiet mot förslag.