“Funn fra vikingtiden: – Dette endrer Norges historie”

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
Jan Persson

“Aldrifør har samisk bosetting i Verdal i Trøndelag vært mulig å spore så langt tilbake i tid. Arkeologer har gjort funn som kan være omtrent 1200 år gamle.”

I en artikel i NRK Sameradion rapporteras om ett forskningsprojekt om samernas historia i bl.a Tröndelag. Artikeln på NRK Sameradions hemsida sammanfattar projektet med att:

  • Arkeologiska fynd i Verdal, Trøndelag, visar att samisk bosättning kan spåras tillbaka till 700-800-talen, vilket är betydligt tidigare än man tidigare trott.
  • En projektgrupp har under en period av fem år registrerade samiska kulturminnen i Verdalsfjällen, inklusive samiska boplatser och härdar.
  • Fynden omfattar även mjölkgropar och övergivna renhägn, men dessa har inte daterats tillbaka till vikingatiden.
  • Fynden har resulterat i boken “Samisk historia i Vera med omnejd”, och ger enligt en av författarna underlag för att argumentera för en äldre samisk historia i området.
  • Flera kulturminnen daterade till vikingatiden kan bidra till att förändra förståelsen av Norges historia, enligt Mattis Danielsen.
  • Endast små delar av Verdalsfjellene har undersökts och projektgruppen menar att detta visar hur dåligt kartlagd den samiska historien i Trøndelag är.
  • Reaktionen på projektet och lanseringen av boken har överträffat alla förväntningar, vilket visar på ett stort intresse för samisk historia.

Även på svensk sida

Projektgruppen har bestått av Harald B. Midfjell, Frode Strand, Åke Junge och Jan Persson som arbetet med registreringar av spår av samer i delar av Verdalsfjällen i Tröndelag. I artikeln framhållet Jan Persson att många upptäckter av samiska kulturlämningar har gjorts även på den svenska sidan av gränsen. Han menar att det tyder på samisk bosättning i området från järnåldern, och att det kan ha förekommit tamrenskötsel i området längre än man tidigare trott.

Läs mer: https://www.nrk.no/sapmi/arkeologer-har-funnet-samiske-kulturminner-fra-vikingtiden-1.16761541

Ikon för Verifierad av gruppen