Marianne Gråik fick förnya förtroende att leda partiet.

På dagens årsmöte, som samlade medlemmar från stora delar av Sápmi, har Samelandspartiet
visat sitt starka stöd för Marianne Gråik som valdes av en enhällig stämma till partiordförande.

Det är en stor ära och ett stort ansvar att få fortsatt förtroende att leda Samelandspartiet.
Tillsammans med styrelsen, alla våra engagerade medlemmar och sympatisörer är jag fast beslutsam
att leda partiet in mot valåret 2025 säger Marianne Gråik.

Under årsmötet lades det ett stort fokus på valet 2025 där stora viktiga frågor diskuterades. En av de
stora frågorna var hur kan man öka valdeltagandet för att kunna påverka framtiden för alla samer.
Styrelsen ser nu fram emot ett intensivt arbete inför valåret 2025.
Samelandspartiet styrelse ser ut enligt följande

Ordinarie

Marianne Gråik ordförande
Paulus Kuoljok,
Aslat Simma
Åsa Larsson Blind
Elli-Marie Lundgren
Johanna Njaita
Per-Olof Nutti
Káren Ann Hurri

Ersättare

Åsa Blind
Anja Fjellgren Walkeapää
Maria Unnes
Britt Sparrock
Torkel Stinnerbom
Erika Jannok
Margret Wikström Fjellström
Piere Åhrén