Viscariagruvan i Kiruna uppstår – sten på sten läggs på samebyarnas axlar.

Viscariagruvan i Kiruna får miljötillstånd

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt meddelade den 6/5 2024 att Copperstone erhåller tillstånd enligt miljöbalken till gruv- och vattenverksamhet vid Viscaria gruva i Kiruna. Tillståndet omfattar 322 sidor och gäller brytning av maximalt 3,6 miljoner ton malm per år och förenas med villkor om bland annat utsläpp till vatten och luft, artskydd, Natura 2000 och skyddsåtgärder för rennäringen. Copperstone ska huvudsakligen utvinna koppar i Viscariagruvan.

Samebyar kritiska

Samebyarna Laevas och Gabna är givetvis kritiska till att företaget Copperstone Resources får miljötillstånd för återöppnandet av Viscariagruvan utanför Kiruna. Från Copperstone Resourses är dock minerna desto gladare och enligt bolagets VD Jörgen Olsson ligger planen att öppna gruvan 2026 fast.

Gabnas ordförande Lars-Marcus Kuhmunen är förstås besviken. Trots att samebyn sist kvarvarande flyttled förbi Kiruna nu kommer att kapas väljer både Copperston Resources och Mark- och miljödomstolen vid Umeå bortse från detta faktum som blir en ytterligare en sten i vägstålen uttalar Lars-Marcus Kuhmunen i SR Sameradion

Huruvida samebyarna kommer att överklaga beslutet till Mark- och Miljödomstolen återstår att se efter analysen av den 322 sidor tjocka domen.

.