Anja Fjellgren Walkeapää

Anja Fjellgren Walkeapää, 28 år, kommer från samt bor i Mittådalen, Västra Härjedalen. Jag är en levnadsglad typ som tycker om renar och hundar. Jag drivs av en vilja att skapa förändring och rättvisa för vårt folk, våra renar och kommande generationer. 

Jag är med i Samiid Riikkabellodat för vi är ett team. Inget är bättre än dess svagaste länk, och sett till vår sammansättning av kompetenser och viljor är vi starka. Det finns någon som väger upp mina svagheter, och jag väger upp någons svagheter med mina styrkor. Att vi vill framåt, det trivs jag också med. 

Jag tycker att samepolitik är som renskötsel, det är en holistisk cykel där allt hänger ihop och påverkar varandra. Om jag ska plocka ut de områden som jag tycker är viktigare så är det rätten till land och vatten, traditionell renskötsel, klimatförändringar och språk. Här har min specialite blivit skogsbruk (tråkigt nog)

Annat roligt om mig: min mor och far skickade mig på exil i Umeå i fem år där jag läste till Jägmästare, nu håller jag på med renar i Mittådalens sameby, arbetar 50% på SSR och har fyra hundar och ca 30 krukväxter att passa på. Ledord i livet- inget är särskilt svårt när man kan det, inte ens politik.