Lars-Anders Baer

En röst på en bättre begagnad samepolitiker
Är en bättre begagnad mångårig samepolitiker, med visionerna i behåll, fortfarande lite arg, dessutom varken sur eller kränkt. Höjer medelåldern i Sámiid Riikkabellodats (SáR) och skulle sannolikt mycket väl platsa i partiet Jakt och fiske eftersom åldern är den rätta och är dessutom en mansperson eller med vulgärt sagt en ”gubbe”. Finns med på en av SáR vallistor. Skulle ni som väljare kunna tänkas att lägga er röst på undertecknad, skulle jag rekommendera er att hellre kryssa någon yngre på partiets listor. Vi har många kompetenta kandidater på våra listor och jag skulle i så fall inte motsätta mig om ni kryssar in någon av damerna, kvinnorna eller tjejerna på vår listor. 

Maktspråk
Under min tid som styrelseordförande Sametinget, vilket många tycket var i längsta laget, blev jag som samepolitiker beskriven som svår förståelig, otydlig m.m. bl.a i en ledarkommentar i tidningen Samefolket, i jämförelse med partiet jakt och Fiske ordförande Håkan Jonsson som beskrev som en frisk fläkt. Min son är för övrigt helt enig med analysen i Samefolket. Min egen analys är att jag under 8 år som styrelseordförande levde i en samisk språklig bubbla eftersom mitt arbetsspråk var samiska under bl.a. Sametingets plenums sessioner. Måste erkänna att det var lite ensamt ibland och dessutom var det inte alltid så lätt för   övriga ledamöterna i Sametinget  och ledarskribenter  att förstå  och hänga med de tämligen svåröversatta  gamla samiska ordspråk som jag under stundom använde, vilket ofta ledde tillmissförstånd. Lever fortfarande i språkbubblan och njuter att tala engelska med svenska politiker och tjänstemän när tillfälle ges, vilket får mig att känna mej jämställd.

Ni får förlåta – äldre män gärna talar ofta om svunna tider. Nu över till nåt helt annat, nämligen Sametingsvalet den 16 maj  2021.

Girjasmålet – Ett paradigmskifte 
Sametingsvalet den 16 maj 2021 lever i mång och mycket i skuggan av Högsta domstolen dom i Girjas målet den 23 januari 2020 – en skugga som fallit tungt. Domen och även domskälen kan beskrivas som paradigmskifte där den svenska statens kolonialistiska självbild rannsakades och förkastades. HD:s dom har rita om både den rättsliga kartan och den politiska spelplanenen. Girjas domen är oberoende av vad man tycker om utfallet en ”gamechanger ” helt enkelt. 

I samma båt
Domen har också ändrat förutsättningarna och spelplanen för den samepolitiska diskussionen. Partiet Jakt och fiske (JoF)  position och hållning i förhållande till Girjas processen har genom domen i målet avvisats. Det förvånar mig i högsta grad att Jakt och Fiske partiledare Håkan Jonsson undkommit både kritik och granskning trots att han i sak stött den svenska staten, läs JK juridiska resonemang där både JK och JoF hävdade att Girjas samebyn inte kunde företräda de samiska rättsanspråken. Dessutom har JoF uttalat att det är de samiska folket som är bärare av samiska rätten, vilket staten också hävdat, innebärandes att samernas jakt och fiske rätt i så fall är en bruksrätt av sedvanerättslig karaktär, där staten är den egentlige ägare av jakt och fiskerätten. Vill man raljera sitter partiet JoF och den svenska staten i samma båt, i var fall i juridisk mening, men de verkar inte vara något större problem varken för JoF och deras väljare.  

Oklart om direktiven 
Regeringen har nu beslutat att tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över rennäringslagen från 1971 med en tids ram på fyra år, vilket också sammanfaller med de nya Sametingets mandatperiod. Regeringen har också lite överraskande utsett en av domarna i Högsta domstolen som utredningens ordförande.  Kommittén kommer att  ledas av justitierådet Eric M Runesson och bestå av ledamöter från alla riksdagspartier samt experter och sakkunniga. Alla partier i sametinget kommer få utse en varsin sakkunnig. En intressant fråga är om samebyarna som sakägare kommer att få utse en sakkunnig, vilket skulle vara anmärkningsvärt om så inte blir fallet. Direktiven är ännu inte offentlig, men någon överraskning kan förväntas.

En stökigare tillställning 
Direktivens utformning kommer att bli avgörande om hur stökigt och konfliktfyllt kommitténs arbete kommer att gestalta sig. Både parlamentarikerna i Sveriges riksdag och Sametinget är internt rätt så oeniga om de centrala sakfrågorna och känsloläget i kommitténs arbete kommer sannolikt att vara relativt högt. Vi kan också förutse att offentliga debatten som kommer följa kommittén arbete kommer nog att domineras med mer av känslor än diskussion om sakfrågor.  Förhoppningsvis kommer vi att få slippa incidenter av hatbrotts karaktär de kommande fyra utrednings åren. 

Ännu stökigare
Utgången av Sametingsvalet den 16 maj 2021 kommer också bli avgörande hur organiserat eller kaotiskt Sametingets inspel och agerande kommer gestalta sig under kommitténs arbete de närmaste 4 åren. Skulle kretsen kring partiet Jakt och fiskesamerna efter valet bilda en ”regering” i Sametinget är prognosen nog den att arbetet i kommittén det kommer att bli ännu stökigare och den intärna samiska polariseringen skulle öka, vilket skulle minska utsikterna för att utredningen lyckas att hitta en kompromiss centrala frågorna.  

Mobilisering 
Den kommande mandatperioden kommer att bli avgörande i många samepolitiska frågor kopplade till översynen av rennäringslagstiftningen och konsekvenserna av Högsta domstolens  avgörande i Girjasmålet. Detta kommer att kräva en mobilisering av de samiska samhället oavsett om röstat på SáR eller partiet Jakt och fiske. Den kommande ledningen Sametinget måste ta ett grepp i frågan är man inkluderar alla parter och där en ömsesidig och prestigelös dialog förutsätts.  

Slutligen
En röst på Sámiid Riikkabellodats /Samelandspartiet är en garanti för sans och balans i vidaste bemärkelse, där förutsägbarhet, transparans och kontinuitet är partiets varumärke. Den laguppställning partiet ställer upp i valet har en bred kompetens med många unga och taggade kandidater och några äldre garvade samepolitiker. Vallistorna i övrigt är balanserande så till vid att varannan är damernas/männens och geografisk hänseende finns representation från hela Sverige. Det kan låta väl så ansvarsfullt, till och med tråkigt och inte så svängigt och populistisk i tal och tanke, jämfört med många andra partier i Sametinget.  Skälet till detta hade också att göra med att partiet hade en koppling till huvudfåran i den moderna samiska folkrörelsen. 

P.S.  Kom ihåg att rösta via poströstningen eller senast den 16 maj i lämplig vallokal