Johanna Njaita

Jag heter Johanna Njaita, 31 år och kommer från Hemavan. Jag bor i Jokkmokk med min sambo och vår 2-åriga son. I dagsläget jobbar jag som vikarierade skinn/textillärare på Sámij åhpadusguovdásj och som organisationssekreterare för ungdomsförbundet Sáminuorra. Jag har även ett slöjdföretag och sitter som nämndsordförande i Sameskolstyrelsen.

Jag har haft förmånen att gå sameskola, integrerad samisk undervisning på högstadiet, hantverksgymnasiet med inriktning samisk design/alpina gymnasiet och två år på Samernas Utbildningscentrum skinn/textil. Jag har fått läsa samiska nästan alla dessa år (med en del strid på gymnasiet). Jag har till viss del kunnat gå en samisk utbildningsväg och detta har varit stärkande för min samiska identitet i unga år. Jag tycker att alla samer ska kunna välja en samisk utbildningsväg från förskola till högskola. Utbildningen ska ha en samisk utgångspunkt med samiska språket som grund. 

I hela mitt liv har idrott och hälsa varit en stor del, framförallt den samiska idrottsrörelsen. Min familj har alltid varit aktiv och engagerad i samisk idrott och jag har deltagit på de samiska mästerskapen sedan jag var liten. Same mästerskapen och andra samiska idrottsarrangemang är viktiga mötesplatser och identitetsstärkande för alla samer. Samiska idrottsarrangemang skapar även möjligheter för alla samer att ta del av olika kulturella inslag som konserter samt utställningar. Jag vill jobba för att säkerställa på vilket sätt samisk idrottsverksamhet ska finansieras för att kunna utvecklas i framtiden.

Jag tycker att det är viktigt att stärka vätnoe/duodji och ge stöd till näringsidkare och bruksslöjdare inom området. Idag sker en exploatering av samisk kultur och framförallt inom vätnoe/duodji. Det måste finnas ett rättsligt skydd mot den exploatering som sker idag. Detta för att skydda våra traditionella mönster, former och design.

Sámiid Riikkabellodat är ett parti med mycket kompetenta ledamöter som besitter mycket kunskap och som inte räds att ta ställning, göra sig hörda, och framförallt lyfta fram ungdomar. Jag har fått mycket erfarenheter och kunskaper under de här åren som gett mig motivation att fortsätta engagera mig politiskt i Sametinget. 

Under denna mandatperiod fick jag inte möjlighet att verka som ledamot i Sametinget och det är verkligen något jag hoppas på att få chansen till under kommande mandatperiod. Jag vill vara med och stärka och utveckla ett Sápmi för alla samer.

/Johanna