Per-Olof Nutti

Mun lean Ellá Nilssá Biete Ber Ovllá ja lean 55 jahkasas boazodoalli Geaggánvuomis.Vuolgan evttohussan Sámediggai. Sámiid Riikkabellodat ovddas.

Mu dáhtu lea bellodaga politihka ovddidit ja hápmet Sámedikkis. Min boahttevaš sápmái.

Jag heter Per Olof Nutti, 55 år renskötare i Könkämä. Kandiderar till Sametinget för Samelandspartiet. Min vilja är att utveckla och driva Samelandspartiets politik i Sametinget för vårt framtida Sápmi.