Ida Inga

Jag har ett stort samhällsengagemang och har varit medlem i SáR i många år. De senaste 4-5 åren har mitt engagemang i partiet växt, sedan 2019 är jag ersättare i partistyrelsen och jag är även ersättare i SPR sedan 2018. För mig var det enkelt att välja SáR, det är ett brett parti som samlar många engagerade och kunniga personer inom flera områden som gemensamt arbetar för ett framtida starkt samiskt samhälle.

Till vardags arbetar jag som professionsanalytiker och branschexpert på ett fackförbund för akademiker. 

Ida Inga, 33 år.
Jag är uppvuxen i Jokkmokk, där jag gick samiska programmet på gymnasiet. Därefter studerade jag bland annat i Lund och har en fil. Kand-examen i statsvetenskap. Sedan drygt tio år är jag numera bosatt i Stockholm, där jag bor med min sambo Nima och vår katt. Som mest hemma känner jag mig i Båstavárri, som ligger i Báste čearru. 

Mina hjärtefrågor är utbildningsfrågor, hälsofrågor och näringsfrågor. 

Många studier visar att dagens yngre generation i allt större utsträckning oroar sig för framtiden samtidigt som andelen som anser sig kunna påverka sitt liv och sin framtid sjunker. Det är även en generation som upplever ökad stress, både orsakad av höga förväntningar på sig själv men också stress över sin utbildning, jobb och framtid.

Det här är frågor som även Sametinget behöver arbeta med. Den som vill utbilda sig och bygga sitt liv i Sápmi, men också för att den som vill pröva sina vingar i resten av Sverige eller utomlands ska kunna återvända och få användning av sin kompetens. Ett starkt samiskt näringsliv skapar också mötesplatser och stärker både språk och kultur för alla samer. Det möjliggör för fler samer att leva, bo och arbeta i Sápmi.

Framtidstro hänger också ihop med välbefinnande och god hälsa. Kunskapsläget om samers hälsoläge oavsett generationstillhörighet behöver öka, både på lokal, regional och nationell nivå. SáR vill arbeta för att ett centrum för samisk hälsa inrättas på svenska sidan i Sápmi för att främja forskning och kunskapsutveckling, men också öka möjligheterna för vård på lika villkor som majoritetsbefolkningen, det vill säga vård som tar hänsyn till samisk kultur och patientens bästa, genom hela livet, i enlighet med EU:s ramkonvention och FN:s urfolksdeklaration. 

Personal med samisk språk- och kulturkompetens är en röd tråd i SáRs politik när det kommer till frågor som rör näringsliv, utbildning och hälso- och sjukvård. 

Jag söker väljarnas förtroende i Sametingsvalet 2021 för jag vill få arbeta för ett framtida starkt Sápmi, med framtidstro och välbefinnande.