Om oss

Partiet bildades inför Sametingsvalet 1993 som en del av samernas riksförbund men under den första mandatperioden gjordes en bodelning mellan parti och organisation. Samelandspartiet har ända sedan bildandet byggt sitt politiska arbete på en gemensam grund och ett ökat samiskt självbestämmande. Demokrati och delaktighet för alla samer – såväl barn, unga, kvinnor och män är för oss en självklarhet för att vi ska kunna skapa ett livskraftigt och hållbart samiskt samhälle.


Sámiid Riikkabellodat styrelse 2020-2021

Ordinarie ledamöter

Per-Olof Nutti, ordförande,  e-post: ponutti@gmail.com, 070-212 91 34
Anja Fjellgren Walkeapää, vice ordförande, e-post: anja.fjellgren@gmail.com , 076 820 60 59
Johanna Njaita, vice ordförande e-post: johanna.njaita@gmail.com, 073 817 89 45
Paulus Kuoljok, e-post: paulus.kuoljok@sametinget.se, 070 342 27 22
Matti Berg, e-post:  matsberg1@me.se, 070 3976977
Torkel Stinnerbom, Kittelfjäll: e-post: torkel.stinnerbom@sametinget.se, 070-2148782

Ersättare

Sylvia Simma, e-post: sylvia.simma@sametinget.se; 072 720 22 86
Åsa Blind, e-post: aasa.blind@gmail.com, 072 202 77 03 
Ingrid Inga, e-post: ingrid.inga @sametinget.se, 070 554 29 99
Elli Marie Lundgren, e-post: ellimarie.lundgren@gmail.com, 070 248 50 29
Ida Inga, e-post: ida.inga@gmail.com, 070 830 77 31
Káren Ann Hurri, e-post: kahurri1@gmail.com, 070 325 44 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *