Om oss

Partiet bildades inför Sametingsvalet 1993 som en del av samernas riksförbund men under den första mandatperioden gjordes en bodelning mellan parti och organisation. Samelandspartiet har ända sedan bildandet byggt sitt politiska arbete på en gemensam grund och ett ökat samiskt självbestämmande. Demokrati och delaktighet för alla samer – såväl barn, unga, kvinnor och män är för oss en självklarhet för att vi ska kunna skapa ett livskraftigt och hållbart samiskt samhälle.


Sámiid Riikkabellodat styrelse 2022-2023

Ordinarie ledamöter

Marianne Gråik, ordförande, e-post: info@sajve, 070 284 99 93
Paulus Kuoljok, vice ordförande, e-post: paulus.kuoljok@sametinget.se, 070 342 27 22
Johanna Njaita, vice ordförande e-post: johanna.njaita@gmail.com, 073 817 89 45
Aslat Simma, e-post: aslatsimma@gmail.com; 070 396 22 79
Torkel Stinnerbom, e-post: torkel.stinnerbom@sametinget.se, 070 214 87 82
Elli-Marie Lundgren, e-post: ellimarie.lundgren@gmail.com, 070 248 50 29
Erik Fankki, e-post: erikfankki@hotmail.com, 070 233 57 99
Åsa Larsson Blind, epost: asa.larssonblind@gmail.com, 070 254 33 56
Per-Olof Nutti, e-post: ponutti@gmail.com, 070 212 91 34

Ersättare

Åsa Blind, e-post: aasa.blind@gmail.com, 072 202 77 03 
Anja Fjellgren Walkeapää, e-post: anja.fjellgren@gmail.com , 076 820 60 59
Káren Ann Hurri, e-post: kahurri1@gmail.com, 070 325 44 24
Erika Jannok, e-post: jannok9@gmail.com, 070 511 49 37
Margret Wikström Fjellström, e-post: margretwfjellstrom@gmail.com,
Maria Unnes, e-post: mariaunnes@gmail.com,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *