Annelie Päiviö

Jag är Annelie Päiviö, entreprenör, 54 år från Jokkmokk

Jag har en bakgrund inom redovisning och ekonomi och har merparten av mitt yrkesverksamma liv arbetat i det samiska samhället, i samiska organisationer, föreningar och styrelser samtidigt som jag som många andra samer, driver egna företag.

Närmast hjärtat ligger rennäringen med allt vad det innebär. Genom mitt engagemang i Sámiid Riikkabellodat vill jag lyfta näringslivsfrågor och innovation som utgår från traditionell kunskap inom områdena rennäring, mat/livsmedel och duodji. Här finns stor utvecklingspotential och Sametinget behöver arbeta än mer strategiskt och stödjande för att möjliggöra och förverkliga många av de mycket goda idéer som redan finns. 

En egen erfarenhet dock, är att nuvarande medel och program i hög utsträckning inte är anpassade för utveckling av samiska näringar utan är tillskapade för andra icke samiska insatsområden. Detta gör det svårt att tillgodose samiska företags verkliga behov och många gånger uteblir därför de framgångar som samisk näringslivsutveckling behöver. 

Andra problem är att tillgången till medfinansiering och riskkapital är obefintlig, detta sammantaget gör att många affärsidéer inte kan realiseras i den omfattning som annars kunde vara möjlig.

Det behövs ett mer strukturerat arbete och dialog med nationella och regionala nivåers beslutsfattare för att bättre anpassa insatser för samisk näringslivsutveckling. Kompetens och idéer finns hos många samiska företagare och organisationer. 

Tycker du att det är viktigt att säkerställa ett fortsatt arbete med att utveckla det samiska näringslivet och som utgår från samiska traditioner, seder och kultur lägg då din röst på Sámiid Riikabellodat, vi har kunskap att göra skillnad.