Ingrid Inga

Jag är född och uppvuxen i Gällivare och Baste čearru men bor sedan drygt 30 år i Jokkmokk.  Idag har min familj – min dotter Ida och jag – förmånen att fortfarande ha en fast punkt i hemmatrakterna i Båstavarri. Jag har varit elev vid Nomadskolan i Gällivare och efter realskolan, gymnasiet tog min examen vid Umeå Universitet i början av 1970-talet.  Under mina yrkesverksamma år har jag haft anställningar vid statliga, kommunala, landstingskommunala myndigheter men även inom det privata näringslivet. 

Till Sámiid Riikkabellodat blev jag värvad av en tidigare arbets- och politikerkollega – Bror Saitton. Sedan början av 2000-talet har jag haft förtroendeuppdrag i partiet och under drygt 8 år var jag också partiets ordförande – en mycket lärorik och rolig period med många goda och kunniga partikollegor. 

Det finns flera orsaker varför jag valt att arbeta i Sámiid Riikkabellodat. En av det viktigaste skälet är att Sámiid Riikkabellodat är ett inkluderande parti – alla som vill får plats i partiet och får också möjlighet att växa med förtroendeuppdragen. Sámiid Riikkabellodat har också många kunniga, kompetenta och engagerade förtroendevalda samtidigt som partiet har en bred samepolitik där det alltid finns möjlighet att välja att engagera sig inom det politikområde som man är intresserad av.  

Idag är jag pensionär men fortfarande brinner jag för samepolitik – min hjärtefrågor är samisk kultur, rennäring, rättsfrågor, hälsofrågor och nu på ålderns höst även äldrefrågor. Nu ser jag framemot Sametingsvalet och att Sámiid Riikkabellodat får väljarnas fortsatta förtroende att driva samepolitik.