Torkel Stinnerbom

Jag heter Torkel Stinnerbom är 52 år och bor i Gielas sommartid samt Tallsjö vintertid inom Vilhelmina norra samebys marker. 

Uppvuxen i en renskötarfamilj där alla lov och helger ägnades åt renskötseln. Började på heltid efter gymnasiet, vilket i min sameby var sent, då de flesta andra börjat efter grundskolan. Minns särskilt en kommentar, efter Tjernobyl då rennäringen var dödsdömd. ”Du har tur du som har gått skola, men vi andra som inte kan något annat” just då kändes det som en klen tröst. 

Politiskt skolad i Sáminuorra. Var rennäringsnämndens ordförande 3 av de 4 åren under förra mandatperioden, avgick som ordförande då ”rennäringspartierna” lämnade styrelsen. Detta under samma plenum då vi med minsta möjliga marginal fick igenom rennäringspolitiska programmet.

Andra politiska framgångar under min tid i nämnden kan nämnas.

Enklare att få skyddsjakter ”vilket var en långdragen process tidigare” detta hänger dock ihop med länsstyrelsernas toleransnivåarbete som verkar ha avstannat helt nu. Utökning av rennäringsanslaget med 10 miljoner. 1 miljon extra årligen från naturvårdsverket till inventeringar, kommer fortfarande. Implementering av inventeringsanslaget i rennäringsanslaget, detta för att överhuvudtaget kunna höja inventeringsanslaget, vilket har skett. osv. Detta efter gedigna utbildningsinsatser av länsstyrelser och departement. Ingenting är gratis.

Min hjärtefråga är renskötseln och alla frågor som hör dit. Det måste finnas möjlighet att även i framtiden att kunna bedriva en traditionell renskötsel. Renskötseln har i alla tider anpassat sig efter alla nya förutsättningar som exploateringar, rovdjur och klimatet skapar. Det går till en viss gräns, en gräns som redan är uppnådd. Betesmarkerna krymper och i många samebyar finns inte längre möjligheten att flytta mellan höst, vinter och vårbeten förutom med lastbil. I de här frågorna har sametinget, som förvaltningsmyndighet, en viktig roll. 

Den absolut viktigaste frågan under den kommande mandatperiod är översynen av rennäringslagen. Här är det min och samelandspartiets bestämda åsikt, att samebyarna och dess organisationer är med från början, på alla plan.