Britt Sparrock

Buerie biejjie! 

Jag är Britt Sparrock, är 57 år och jag är född och uppvuxen inom renskötseln i Jijnjevaerie sameby i norra Jämtland. Mina bostäder har jag både i Valsjöbyn och i Hammerdal (vintertid) och jag är gift och har två vuxna söner och berikats med två barnbarn, tvillingflickor som till hösten fyller 3 år.

Jag jobbar också halvtid som kurs- och aktivitetsledare på Gielem nastedh – Sydsamiskt språksenter i Snåsa i Norge. Ett arbete som ger mig möjlighet att jobba för att bevara, stärka och utveckla mitt hjärtespråk, sydsamiskan – varje dag!

Samelandspartist – Javisst!

För min del har det aldrig funnits andra alternativ än Samelandspartiet och jag har varit partiet trogen allt sedan Samelandspartiet bildades av mina samepolitiska förebilder den gången jag var ung och oerfaren och partiets grundare hade lång erfarenhet av samepolitiskt kamp som pågått långt innan Sametinget etablerades. Och det kanske viktigaste av allt är att partiet delar mina samiska värderingar eller omvänt kan man också säga.

Jag vill jobba för att stärka och bevara de samiska språken och vår egen kultur, så att samiska traditioner, traditionell kunskap och vår livssyn förs vidare till kommande generationer.

Jag vill arbeta för renskötselns bästa, vi måste snabbt reducera rovdjursstammarna till acceptabla nivåer. Vi måste skydda renarnas betesmarker från skogsskövlingar, vindkraftsparker och alla andra exploateringar som förstör samebyarnas marker.

Jag vill jobba för en god hälsa för den samiska befolkningen, oavsett livssituation där vi har en språk- och kulturanpassad vård och omsorg för samer. En god och jämlik hälsa på lika villkor. 

Vi måste jobba med förebyggande insatser för att minska psykisk ohälsa. Det är helt oacceptabelt att många samer och särskilt unga upplever ångest och mår dåligt.

Jag vill jobba för ett jämlikt och jämställt Sapmi

Och många många fler politikområden brinner jag för men får avsluta den här gången med mitt motto i livet

Vill man ha något sagt får man säga det själv och
vill man ha något gjort får man göra det själv

Vi hörs!