Här publiceras valprogrammet

Ordföranden Per-Olof Nutti säger så här om valprogrammet:
Det har varit ett omfattande arbete för att få in så mycket som möjligt av vår politik på dessa sidor. Jag känner mig nöjd med slutprodukten och vill tacka mina partikollegor som lagt ner åtskilliga timmar på att få fram en bra resultat. Nu återstår att förmedla vårt budskap till de samiska väljarna och hoppas på att vår vision får er att vilja välja Sámiid Riikkabellodat.