Ulla Barruk Sunna skriver om Samisk äldreomsorg

Det finns trängande behov av snabba och kraftfulls insatser för att bygga upp en samisk äldreomsorg.…

Ingrid Inga skriver om samisk hälsa

Det nuvarande arbetet med samers hälsosituation kan karakteriseras som spretigt och i många fall beroende av…

Kallelse till partistämma 2021

Kallelse till digital årsstämma 2021Tid: Söndag 30 maj 2021 kl 12,00-18,00Digitalt: Lifesize Anmäl dig till ponutti@gmail.com för att erhålla länk…

Krävs krafttag för att attackerna på renar ska upphöra

Ida Inga och ordförande Per-Olof Nutti har skrivit en debattartikel i Altinget. https://www.altinget.se/miljo/artikel/kravs-krafttag-for-att-attackerna-paa-renar-ska-upphora?fbclid=IwAR1B0m-k4RDudnWT6xPAxu1sEKtYub1pbl6ycYeAGpTpXFBiWiRoyRZ3arc . Attackerna på…

Duöjjie/ Vätnoe/ Duodji/ Duodje

Det har påtalats under en tid att Sápmis slöjdare, företagare samt bruksslöjdare, bör/ska/måste ha mer inflytande,…

Samisk kultur och kulturarv av Ingrid Inga

För Sámiid Riikkabellodat är det levande och långvariga bruket av naturen, land och vatten för renskötsel,…